Jak testujeme bílé jogurty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • mikrobiologický rozbor: 25 %
  • výživové hodnoty: 35 %
  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obal a deklarace: 5 %

Mikrobiologické vyšetření spočívalo jednak v určení množství mikroorganismů a dále v přesném určení jejich druhu. Počty mikroorganismů byly zjišťovány technikou počítání kolonií při 37 °C dle ČSN ISO 29981 (presumptivní bifidobakterie) a  ČSN ISO 7889 (jogurtové kultury). Jednotlivé druhy obsažených kultur se identifikovaly pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF.

Senzorické posouzení proběhlo v souladu s ČSN 56 0032. Devět hodnotitelů známkovalo jednotlivé parametry – chuť a vůni, vzhledu a konzistenci od jedné do pěti. Jednička představovala typické a pětka zcela nestandardní vlastnosti.

Obsah bílkovin byl stanoven pomocí Kjeldahlovy metody.

Obsah tuku byl zjišťován gravimetricky.

Při hodnocení obalu a deklarace se porovnávaly zjištěné hodnoty obsahu tuku a bílkovin s údaji v nutričních tabulkách. Kromě toho jsme sledovali i bio certifikaci výrobků.

Přihlásit