Jak testujeme čajové svíčky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • spotřeba vosku: 40 %
  • doba hoření: 30 %
  • využití vosku: 20 %
  • požární bezpečnost: 10 %
  • čadivost: 0 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. Faktory limitujícími celkové hodnocení byly v případě tohoto testu nedodržení deklarované doby hoření, využití vosku a požární bezpečnost.

Spotřeba vosku

Z každého balení svíček jsme vybrali pět kusů, u kterých jsme měřili, kolik gramů vosku se spálí za jednu hodinu. Hodnocený výsledek je průměrem těchto pěti měření. Kladné hodnocení dostávají pomalu hořící svíčky s efektivním spalováním vosku.

Doba hoření

Z každého balení svíček jsme vybrali pět kusů, u kterých jsme měřili dobu hoření. Hodnocený byl pak průměrný čas získaný z těchto měření. Ten jsme porovnávali s deklarovanou délkou hoření, kterou výrobce avizuje na obale.

Využití vosku

Dříve, než jsme svíčku zapálili, zvážili jsme v kalíšku obsaženou voskovou hmotu. Po vyhoření svíčky jsme zvážili zbytek voskové hmoty a hodnotili jsme, kolik procent z ní bylo využito, respektive kolik vosku zůstalo v kalíšku nevyužitého. Čím více vosku bylo spotřebováno, tím lepší má svíčka v této kategorii známku. Čím více vosku v kalíšku zůstalo, tím horší má svíčka hodnocení, neboť se při jejím používání zbytečně voskem plýtvá.

Požární bezpečnost

Testovali jsme podle norem ČSN EN 15493: 2019 a ČSN EN 15426:2018. Měřili jsme teplotu na spodní i boční straně kalíšku a hodnotili jsme tu vyšší naměřenou. Čím nižší teplota byla, tím lépe byla svíčka hodnocená. Prověřováno bylo také umístění knotu, stálost plamínku či samozhášení po dohoření.

Čadivost

Index sazí a uvolňování emisí ze svíček.

Přihlásit