Jak testujeme dětské postýlky

V testu: 11 dětských dřevěných postýlek.
Ceny: říjen/listopad 2009

 • Hodnocení bezpečnosti
  Pokud výrobek nesplnil bezpečnostní požadavky dle normy, byl vyhodnocen jako nevyhovující.
 • Bezpečnost
  Výrobky byly zkoušeny a hodnoceny dle ČSN EN 719-1:2008 a ČSN EN 716-2:2008 Nábytek – Dětské postýlky a skládací postýlky pro bytové použití (část 1 a 2).
  Konstrukce: všeobecně (hrany a vyčnívající části, samořezné šrouby, nálepky a obtisky, malé součásti, nábytková kolečka); díry, mezery a otvory na vnitřní straně postýlky (montážní díry, vzdálenosti: mezi dnem a bočnicemi a čely, mezi příčkami dna); zábrany hlavy na vnější straně postýlky; střihová a tlaková místa; zajišťovací mechanismus; dno postýlky (upevnění lehací plochy dna, nastavitelné dno); bočnice a čela (pohyblivé bočnice, vzdálenost mezi dnem a horní hranou bočnic a čel, pevnost bočnic a čel); stabilita.
 • Označování
  Kontrola, zda jsou postýlky trvale označeny jménem výrobce, distributora nebo prodejce, odkazem na EN 719-1:2008-11-19 a maximální tloušťkou matrace (písemně nebo značkou na postýlce).
 • Návod
  Srozumitelnost montážního listu; kontrola úplnosti povinných upozornění a prohlášení.

Přihlásit