Jak testujeme lněné oleje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • senzorické hodnocení: 25 %
  • zastoupení mast. kyselin: 30 %
  • stabilita: 20 %
  • tokoferoly: 15 %
  • pesticidy: 10 %

Senzorické hodnocení lněného oleje provedlo 10 hodnotitelů. Pomocí školní stupnice známkovali následující deskriptory: příjemnost vzhledu, vůni, intenzitu žluklé chuti, intenzitu oříškové chuti, intenzitu pachutí a přípachů, příjemnost chuti a celkový dojem.

Profil mastných kyselin byl zjišťován pomocí plynové chromatografie s plamenoionizačním detektorem.

Obsah tokoferolů byl po rozpuštění vzorku v n-heptanu stanoven pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenčním detektorem.

Zkouška stability oleje se skládala ze tří analýz. Oxidační stabilita (průměrná indukční perioda při teplotě 120 °C) byla stanovena pomocí přístroje Rancimat 743.

Thiobarbiturové číslobylo stanoveno destilačně jako obsah malondialdehydu (MA; sekundární produkt oxidace lipidů).

Peroxidové číslobylo stanoveno titračně jako jod uvolněný z jodidu primárními produkty oxidace lipidů.  

Přihlásit