Jak testujeme PC monitory

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obraz: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • vybavenost: 10 %
  • spotřeba el. energie: 10 %

Obraz

Zkoušky kvality obrazu se podobně jako v případě testů televizorů skládají z objektivních měření i subjektivních hodnocení. Před zahájením testů jsou všechny monitory uvedeny do továrního nastavení, pouze úroveň jasu je u každého přístroje nastavena na přibližně 250 cd/m2. Pracovníci laboratoře pomocí profesionálních přístrojů měří věrnost podání barev (respektive odchylku v barevných odstínech v různých místech displeje), rovnoměrnost podsvícení a uniformitubílého a šedého pozadí, rovnoměrnost černé a také barevný gamut (rozsah všech barev, které je monitor schopen zobrazit).

Známku udělujeme také za pozorovací úhly. Čím lepší známka, tím větší je úhel, ze kterého lze obrazovku sledovat, aniž by došlo ke snížení kontrastu a zkreslení barev. Hraniční hodnotou, od které se odvíjí udělená známka, je úhel, při němž maximální kontrastní poměr klesne pod 10 : 1.

K důležitým parametrům monitoru patří doba odezvy. Ta značí čas, který uběhne mezi zadáním úkolu ke změně obrazu v počítači a skutečnou změnou na obrazovce. Obvykle se pohybuje v jednotkách milisekund. Čím kratší je odezva, tím plynulejší, svižnější a ostřejší je obraz při zobrazování rychlých scén. Pro co nejpřesnější měření využíváme fotodiodu připojenou k digitálnímu osciloskopu.

Odrazivost obrazovky zkoumáme dvojím způsobem. Speciálním přístrojem, tzv. leskoměrem neboli měřičem lesku (někdy se uvádí pod anglickým označením gloss meter), zjišťujeme lesklost povrchu displeje. Pro druhou zkoušku používáme zdroj světla, který umístíme tři metry od monitoru a následně měříme jas světelných paprsků odražených jeho povrchem.

Zkoušky založené na subjektivním hodnocení jsou navrženy tak, aby zahrnovaly všechny běžné scénáře využití počítače. Posuzován je statický i pohyblivý obraz. Trojice expertů si pečlivě prohlíží fotografie, grafiku i internetové stránky. Všímá si přitom barev, ostrosti a kontrastu. Každý zobrazený objekt je známkován a zaznamenávány jsou konkrétní vady i klady. Pro hodnocení videí jsou monitory připojeny ke kvalitnímu blu-ray přehrávači. Přehrávaný materiál má 60 snímků za vteřinu a rozlišení 1080p (Full HD).

Videosekvence sestává ze dvou scén s odlišným osvětlením. Úkolem expertů je opět zaznamenávat všechny základní charakteristiky obrazu. Pokud monitor podporuje přehrávání v Ultra HD a Ultra HD s vysoce dynamickým rozsahem (HDR), je zkouška opakována i v této kvalitě.

Obsluha

Soubor zkoušek nazvaný nastavení a připojení sestává ze dvou samostatných testů. Zkoušíme fyzické nastavení obrazovky – výškovou polohovatelnost, natáčení do stran i sklápění – a také připojení k počítači a síti. Kromě toho jsme prověřili také nastavení obrazu pomocí menu na displeji přes fyzická tlačítka přímo na monitoru.

Hodnotili jsme také kvalitu použitých materiálů a celkový dojem z designu a provedení.

Vybavenost

Hodnocení možností připojení a dalších aspektů.

Spotřeba elektrické energie

Spotřebovanou elektřinu jsme měřili za provozu (nastavení jasu na 250 cd/m2, spuštěný program Windows Explorer), v úsporném režimu i po vypnutí. Na základě těchto měření jsme vypočítávali roční spotřebu.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích

Přihlásit