Jak testujeme konzervované tuňáky ve vlastní šťávě

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení:

  • senzorické hodnocení: 40 %
  • obsah a složení tuku: 15 %
  • obsah soli: 15 %
  • nežádoucí látky: 5 %
  • dodržení hmotnosti: 25 %

Senzorické hodnocení proběhlo v souladu s normami ČSN EN ISO 10399, ČSN EN ISO 4120 a ČSN EN ISO 5495. Osm posuzovatelů při něm školní stupnicí známkovalo vzhled a úpravu masa, konzistenci, chuť a vůni.

Analýzy tuku gravimetricky zjišťovaly jeho celkové množství a následně se pomocí plynové chromatografie s plameno-ionizační detekcí zjišťoval podíl polynenasycených omega-3 mastných kyselin.

Obsah soli byl vypočítán z koncentrace sodíku zjištěné metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie.

Zkoušky nežádoucích látek zahrnovaly měření těžkých kovů a histaminu. Obsah histaminu byl zjišťován za použití kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí. V rámci měření obsahu těžkých kovů se měřila koncentrace rtuti metodou amalgámové atomové absorpční spektroskopie. Množství kadmia a olova byla měřena elektrotermickou atomovou absorpční spektrometrií.

Dodržení deklarované hmotnosti konzerv a pevného podílu v nich se gravimetricky zjišťovalo u 20 balení každého vzorku.

Přihlásit