Jak testujeme dětské cestovní postýlky

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení:

  • praktické zkoušky: 50 %
  • odolnost: 30 %
  • stabilita: 20 %

Některá hodnocení mohou být limitována výsledky zkoušek odolnosti, bezpečnosti, stability a nežádoucích látek.

Praktické zkoušky

Do hodnocení se promítl názor tří laboratorních expertů i šesti rodičů (reprezentovaných rovnoměrně ženami i muži). Odborníci posuzovali srozumitelnost informací v návodu a snadnost čištění jednotlivých částí postýlky. Rodiče dostali nejprve prostor na seznámení s konkrétní postýlkou a mohli ji třikrát cvičně sestavit i rozložit. Následně jsme jim stopovali čas potřebný k sestavení. Zajímalo nás také, jestli rodičům připadá skládání intuitivní a jednoduché. Testující z řad rodičů dál vyzkoušeli nastavování lůžka (včetně změny polohy matrace) a přenášení postýlky – do známky se promítlo provedení rukojetí či ramenních popruhů i celková hmotnost modelu. Závěrem dospělí lože ustlali a zkusmo do něj uložili vlastní dítě (ve věku od jednoho do tří let) či figurínu.

Odolnost

Jednotlivé zkoušky probíhaly dle aktuálně platné normy ČSN EN 716-2, při vyhodnocování jsme se řídili bezpečnostními požadavky stanovenými v normě ČSN EN 716-1+AC. Ověřovali jsme odolnost rámu, bočnic, rohů nebo roštu. Provedli jsme také zkoušku skusu.

Stabilita

Jednotlivé zkoušky probíhaly dle aktuálně platné normy ČSN EN 716-2, při vyhodnocování jsme se řídili bezpečnostními požadavky stanovenými v normě ČSN EN 716-1+AC.  V laboratorních podmínkách jsme napodobovali situaci, kdy větší dítě stojí v postýlce, rukama se přidržuje okraje a naklání se směrem dopředu. Žádoucí bylo, aby se během této zkoušky postýlce nenadzvedly nohy a aby se nepřevrhla. Navíc jsme přidali ještě test nepodléhající normě, při němž jsme modelům ztížili podmínky a simulovali jsme tak jejich použití na nerovném povrchu (např. na zahradě nebo v kempu).

Bezpečnost

Jednotlivé zkoušky probíhaly dle aktuálně platné normy ČSN EN 716-2, při vyhodnocování jsme se řídili bezpečnostními požadavky stanovenými v normě ČSN EN 716-1+AC. Kontrolovali jsme uvedenou deklaraci i povinná varování a ověřovali jsme rychlost hoření textilních materiálů či plastových potahů.

Následně jsme pečlivě prověřili bezpečnost konstrukce. Během ní jsme přesně stanovenými metodami vyzkoušeli, zda dětem nehrozí různý typ poranění od ostrých hran a vyčnívajících částí, šroubů, štítků a nálepek, drobných součástek, kol a koleček, otvorů a mezer, rizika uvíznutí hlavy, bodů stlačení, střižení a zachycení, zajišťovacích mechanismů, roštu, bočnic či vrchního obvodu postýlky.

Nežádoucí látky

Při chemické analýze jsme z každé postýlky odřízli vzorky z částí, se kterými může dítě přijít do přímého kontaktu (matrace, síťovina, textilie či plasty). Ve vzorcích jsme hledali stejné skupiny látek jako v případě kočárků – polycyklické aromatické uhlovodíky, ftaláty, zpomalovače hoření nebo chlorované parafiny.

Je třeba dodat, že i výrobky se sníženým hodnocením za nežádoucí látky nemusí být zdraví nebo dokonce životu vyloženě nebezpečné. Zastáváme však názor, že pokud nejsou chemické složky v daných produktech nezbytné, nemají v nich co dělat.

Přihlásit