Jak testujeme sójové nápoje

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • výživové hodnoty: 30 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • biologicky aktivní látky: 20 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • mikrobiologické vyšetření: 5 %
  • obal a deklarace: 10 %

V rámci měření výživových hodnot jsme zjišťovali obsah tuku, bílkovin a vybraných cukrů (fruktózy, maltózy, glukózy, sacharózy a laktózy). Obsah tuku byl stanoven gravimetricky, množství bílkovin Kjeldahlovou metodou a obsah jednotlivých cukrů pomocí kapalinové chromatografie.

Senzorické hodnocení provedla laboratoř vybavená podle příslušné mezinárodní normy ISO 8589. Analýzu provádělo 12 zaškolených hodnotitelů. K hodnocení byly použity nestrukturované stupnice s dvanácti deskriptory a u celkového hodnocení byla použita pětibodová stupnice. Hodnotitelé posuzovali tyto parametry: příjemnost vzhledu, příjemnost vůně, intenzitu vůně,

Viskozita, příjemnost chuti, příjemnost kyselé chuti, intenzitu celkové chuti, intenzitu sladké chuti, intenzitu hořké chuti, intenzitu slané chuti a intenzitu chuti po sóji chuti.

Analýza biologicky aktivních látek zjišťovala množství fytoestrogenů isoflavonů (daidzeinu, genisteinu a glyciteinu) pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí. Obsah kyseliny fytové byl stanoven spektrofotometricky.

Mikrobiologické vyšetření spočívalo ve stanovení obsahu plísní a kvasinek za použití metod dle ČSN EN ISO 21527-1 a ČSN EN ISO 21527-2-

Měření obsahu nežádoucích látek sledovalo pomocí metod plynové chromatografie s hmotnostní detekcí a kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí přítomnost 400 pesticidních látek a 50 mykotoxinů.

Při hodnocení obalu a etikety jsme kontrolovali, zda námi zjištěný obsah živin souhlasí s údaji deklarovanými v tabulkách výživových hodnot. Dále jsme ve složení výrobků sledovali deklarované použití barviv, aromat a dalších přídatných látek.

Přihlásit