Jak testujeme sušičky potravin

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • sušení: 50 %
  • obsluha: 25 %
  • hlučnost: 10 %
  • zpracování: 5 %
  • bezpečnost: 5 %
  • spotřeba el. energie: 5 %

Sušení

Při testování laboratoř posuzovala, jak dobře přístroje zvládnou usušit jablka, houby, hroznové víno, jahody a hovězí maso. Nejdůležitějším hodnoticím kritériem byla senzorická kvalita dehydrovaných potravin, která zahrnovala posouzení chuti, rovnoměrnosti usušení, textury a konzistence (po usušení i po 24 hodinách).

Dále jsme při hodnocení brali v potaz dobu sušení a jeho účinnost, tedy poměr hmotnosti potravin před dehydratací a po ní. Neopomněli jsme ani celkovou rovnoměrnost sušení, která zohledňuje zpracování potravin na různých sušících platech.

Vždy se sušilo všech 5 druhů potravin naráz, na každém sušicím platu byl jeden druh. Teplota byla nastavena na 70 °C a délka sušení byla přizpůsobena jednotlivým surovinám. Při sušení jsme se řídili také doporučeními výrobců.

Obsluha

Známky za obsluhu udělovali tři laboratorní pracovníci. Hodnocen byl návod k použití (jeho srozumitelnost, čitelnost, přehlednost a také přítomnost postupů a časů sušení různých surovin), sestavení a plnění sušičky (zejména skládání sušicích plat a umisťování surovin), dále pak běžné používání (nastavení teploty a času, ovládání a provedení tlačítek), čištění či manipulace a skladování.

Hlučnost

Experti měřili hluk během provozu ve vzdálenosti půl metru od přístroje a také subjektivně hodnotili vydávané zvuky, zejména jejich charakter a intenzitu

Spotřeba elektrické energie

V laboratoři se měřila celková spotřeba elektrické energie během sušení i ve stavu stand-by.

Konstrukce a zpracování

Laboratorní experti hodnotili celkové zpracování přístroje a kvalitu jeho provedení. Zkoumali bytelnost konstrukce, použité materiály a jejich odolnost vůči poškrábání či poškození, provedení jednotlivých dílů a jejich spojů, vhodnost umístění tlačítek.

Bezpečnost

Podle příslušných norem laboranti testovali elektrickou a teplotní bezpečnost sušiček potravin. Měřili teploty různých míst na povrchu přístroje a zaznamenávali nejvyšší naměřenou a také konkrétní místo a materiál, ze kterého byl nejrozpálenější bod vyroben.

Přihlásit