Jak testujeme autosedačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • ochrana dítěte: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • ergonomie: 10 %

Ochrana dítěte

Při nárazových zkouškách laboratoř měří posun hlavy, působící síly a vypočítává riziko poranění hlavy. Dále jsou měřeny síly působící na hrudník a krk. Před dvěma lety se začalo také s měřením sil působících v oblasti břicha.

U většiny sedaček je nutné provést několik nárazových zkoušek (samozřejmě pokaždé s novým výrobkem). U každé sedačky je totiž nutné provést testy podle toho, kolik možných variant převozu nabízí. Zkouší se tak například pozice po i proti směru jízdy, různé polohy zádové opěrky nebo upevnění sedačky bezpečnostním pásem vozu a isofixem.

U vícerozsahových (rostoucích) autosedaček používáme testovací figuríny podle daných hmotnostních skupin. Známka uvedená v tabulce odpovídá nejhoršímu změřenému výsledku. Znamená to, že pokud sedačka ve většině použitelných variant dopadla dobře, ale v jedné byla jen uspokojivá, dílčí známka za bezpečnost byla také pouze uspokojivá.

Zkouška čelního nárazu probíhá v rychlosti 64 km/h se speciálně upravenou karosérií vozu (pětidveřový Volkswagen Polo). Při umístění sedačky po směru jízdy používáme vždy nejmenší a největší figurínu vhodnou pro přepravu v dané konfiguraci sedačky, v případě sedačky umístěné proti směru jízdy používáme největší figurínu.

Zkouška bočního nárazu probíhá při rychlosti 27 km/h, kdy je sedačka umístěna na lavici, která vráží do překážky simulující dveře automobilu. Poloha lavice a dveří je nastavena tak, aby svíraly 80stupňový úhel, který lépe simuluje směr nárazu při nehodě, kdy jsou většinou obě auta v pohybu.

Experti hodnotí také stabilitu sedačky na sedadle vozu a vedení pásu k upevnění sedačky při praktických zkouškách instalace ve třech různých vozidlech (Volkswagen T-Cross, Ford Fiesta a Citroën Berlingo).

Obsluha

Tři odborníci a tři laici posuzují návod k používání. Všímají si především úplnosti jeho obsahu, srozumitelnosti a návodnosti. Nevynecháváme ani značení na samotných výrobcích. Hodnotitelé se mimo jiné zaměřují na povinné varovné nápisy a na jejich viditelné umístění.

K nejdůležitějším částem zkoušek obsluhy patří kontrolování rizika chybné instalace. Nesprávně upevněný dětský zádržný systém totiž snižuje ochranu dítěte v případě nehody, a zvyšuje tak nebezpečí úrazu. Z tohoto důvodu hodnotíme snadnost instalace a počet kroků nutných při ní provést. Pro instalaci a vyjímání sedačky nyní ve větší míře než v minulosti zohledňujeme i hmotnost zádržného systému.

Snadnost poutání dítěte a přizpůsobení sedačky jeho vzrůstu provádíme se skutečnými dětmi, nikoliv jen s figurínami. Vybrané děti odpovídají průměru dětí v daném věku. Poutání a nastavení sedačky podle vzrůstu dítěte je testováno opět ve výše zmiňovaných třech vozidlech.

V rámci hodnocení údržby a čištění odborníci posuzují srozumitelnost symbolů doporučené údržby (včetně informace o materiálovém složení), snímání potahu, vlastní údržbu, pevnost švů a opětovné navléknutí potahu na konstrukci sedačky.

Ergonomie

V testech dbáme také na komfort dítěte při cestování. Posuzujeme proto pohodlnost posezu, vhodnost úhlů opěrek, dostatek vnitřního prostoru pro nohy, ruce a ramena či záda, oporu nohou, odvětrávání, čalounění a výhled dítěte ze sedačky. Také sledujeme, kolik prostoru v autě sedačka zabírá.

Nežádoucí látky

Části autosedaček, které mohou přijít do styku s dítětem, jsou testovány na přítomnost toxických chemických látek. Do seznamu analyzovaných chemikálii spadají polycyklické aromatické uhlovodíky, ftaláty, zpomalovače hoření, fenoly, organocínové sloučeniny, těžké kovy či formaldehyd. Limity obsahu konkrétních látek (některých ftalátů, zpomalovačů hoření, organocínových sloučenin nebo fenolů) vycházejí například ze standardu Öko Tex č. 100. Limity pro formaldehyd odpovídají směrnici ISO 14184-1. Polycyklické aromatické uhlovodíky hodnotíme podle dokumentu AfPS GS 2014:01 PAK.

Přihlásit