Jak testujeme sekačky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení benzínových a elektrických sekaček.

 • sečení: 52,6 %
 • obsluha: 31,6 %
 • spotřeba: 5,3 %
 • hlučnost: 5,3 %
 • vlastnosti a vybaveni: 5,3 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení akumulátorových sekaček.

 • sečení: 50 %
 • obsluha: 30 %
 • spotřeba: 5 %
 • baterie: 5 %
 • hlučnost: 5 %
 • vlastnosti a vybaveni: 5 %

Sečení

Výsledná známka vychází z výsledků zkoušek sečení nízkého, vlhkého a vysokého trávníku a také přerostlé trávy. Kromě těchto základních zkoušek byla testována i schopnost sekačky mulčovat a pracovat v náročném terénu.

Pro každý test byl vybrán pozemek rozdělený na různé úseky podle počtu testovaných sekaček tak, že každá sekačka sekala dva různé úseky přidělené v náhodném pořadí. Každý z testujících odborníků sekal s každou testovanou sekačkou minimálně jednou.

Nízký trávník: sečeno na jednolité ploše trávníku s běžnou travní směsí; trávník je pravidelně ošetřován. Před zkouškami je trávník posečen na výšku 25 mm profesionální sekačkou, sečení se provádí při výšce 40–50 mm na výšku 25 mm. Pokud výšku sečení nelze nastavit na tuto konkrétní výšku, je zvolena co nejbližší hodnota. Kvalita posečení je hodnocena bezprostředně poté a tři dny po posečení.

Vlhký trávník: hodnocení sečení vlhkého trávníku stejně vysokého jako nízký trávník.

Vysoký trávník: hodnocení sečení trávníku vysokého 10 cm. Stejně jako u nízkého trávníku je kvalita posouzena ihned a také po třech dnech.

Přerostlý trávník: hodnocení sečení neudržovaného trávníku s drny a vysokou trávou (cca 30 cm). Sekačky jsou při této zkoušce nastaveny na výšku sečení 60 mm (či co nejblíže této výšce). Hodnocení je prováděno druhý den po sečení.

Obtížný terén: hodnocení zahrnuje výsledky zkoušek sečení podél zdi a okraje trávníku, dále sečení svažitého a nerovného terénu.

Mulčování: V případě, že sekačka disponuje mulčovacím režimem, ověřujeme jeho výkony na nízkém trávníku (viz výše). Vysoké hodnocení mohou získat pouze modely, které trávu rozsekají na skutečně malé kousky a nevytváří hrudky.

Sběr posečené trávy: hodnotíme, jestli koš není nutné vysypávat častěji, než je vzhledem k jeho objemu nezbytné, a jak velké množství rostlinného materiálu dokáže pojmout.

Obsluha

Odborníci hodnotí praktické aspekty obsluhy. Známky jsou udělovány za sestavení sekaček a uvedení do provozu, startování, nastavení výšky sečení, ovládací prvky, ovládání při sečení a mulčování, práci se sběrným košem, skládání a skladování sekačky (v tabulce označeno souhrnně jako uskladnění) i údržbu. Posuzována je také zevrubnost, čitelnost a srozumitelnost instrukcí v návodu k použití.

Spotřeba paliva či energie

Hodnocení vypočítané spotřeby paliva či elektrické energie potřebné k posečení 250 m2. V případě benzínových sekaček je spotřeba zjišťována podle množství paliva potřebného k úplnému naplnění nádrže po skončení sečení. U elektrických a akumulátorových sekaček se o zjištění spotřeby energie stará elektroměr.

Baterie

U akumulátorových sekaček testujeme provozní dobu neboli výdrž baterie na jedno nabití. Rovněž měříme dobu nabíjení. V neposlední řadě vypočítáváme na základě praktických zkoušek v terénu předpokládanou velikost posekané plochy s plně nabitou baterií.

Hlučnost

Známka za hlučnost se skládá z objektivního i subjektivního hodnocení. Měření se provádí v místě obsluhy, subjektivní posuzování probíhá ve vzdálenosti 10 metrů.

Vlastnosti a vybavení

Hodnocení vybavenosti a rozměrů jednotlivých přístrojů. Kontrolovány jsou možnosti nastavení výšky sečení, záběr nožů, nastavení madla, hmotnost, funkce mulčování a podobně.

Zpracování

Sledujeme, zda v průběhu testu nedošlo k poškození některých částí sekačky – například šasi, madla, sběrného koše nebo systému nastavení výšky sečení.

Bezpečnost

Hodnocení bezpečnosti podle normy ČSN EN 836:1997.

Přihlásit