Jak testujeme kávovary

V testu: 11 espreso kávovarů, z toho 6 pro přípravu kávy z kapslí, 4 automatické a 1 pákový.
Ceny: v internetových obchodech v říjnu 2009

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Chuť, pěna, vůně 30 %, rovnoměrné plnění dvou šálků 5 %, rychlost přípravy 5 %, příprava mléčné pěny 5 %, teplota kávy 10 %, spotřeba elektrické energie 15 %, obsluha 25 %, návod k použití 5%.
 • Chuť, pěna, vůně
  Senzorické vlastnosti kávy uvařené v jednotlivých kávovarech byly hodnoceny 12 vyškolenými laiky, kteří pravidelně pijí espreso. Káva byla uvařena vždy ze stejné směsi, případně chuťově obdobné.
 • Rovnoměrné plnění dvou šálků
  Měření rovnoměrného naplnění šálků espresa u těch přístrojů, které umožňují současnou přípravu dvou šálků.
 • Rychlost přípravy
  Měření rychlosti přípravy dvou šálků kávy. Zahrnuje dobu potřebnou pro zahřátí přístroje a přípravu dvou po sobě jdoucích šálků espresa.
 • Příprava mléčné pěny
  Hodnocení senzorických vlastností mléčné pěny připravené ze 100 ml polotučného mléka.
 • Teplota kávy
  Měření teploty právě připravené kávy v nepředehřátém šálku. Optimální teplota je 67 °C.
 • Spotřeba elektrické energie
  Měření spotřeby elektrické energie v průběhu předehřívání přístroje a přípravy kávy. Měřena byla i spotřeba energie v pohotovostním režimu, v režimu stand-by a doba nutná pro automatický přechod z pohotovostního režimu do režimu stand-by.
 • Obsluha
  Hodnocení jednotlivých aspektů obsluhy při instalaci a uvedení kávovaru do provozu, běžném používání, údržbě a čištění.
 • Návod k použití
  Hodnocení úplnosti, přehlednosti a srozumitelnosti dodávaného návodu k použití.

Přihlásit