Jak testujeme tiskárny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení multifunkčních inkoustových tiskáren.

 • tisk: 68 %
 • dodatečná spotřeba: 10 %
 • kopírování: 8,5 %
 • skenování: 8,5 %
 • práce v síti: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení multifunkčních laserových tiskáren.

 • tisk: 75 %
 • kopírování: 9,4 %
 • skenování: 9,4 %
 • práce v síti: 6,2 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení jednoúčelových inkoustových tiskáren.

 • tisk: 85 %
 • dodatečná spotřeba: 10 %
 • práce v síti: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení jednoúčelových laserových tiskáren.

 • tisk: 93,8 %
 • práce v síti: 6,2 %

Tisk

Kvalita tisku je hodnocena panelem složeným z nejméně tří expertů. V případě barevných tiskáren jsou posuzovány textové dokumenty, tabulky s grafem, barevné fotografie ve formátu A4 a dokumenty obsahující formátovaný text s grafikou a fotografie v nastavení na maximální možnou kvalitu. Sledována je mimo jiné barva, kontrast a ostrost výsledného produktu. Hodnocení rychlosti tisku spočívá v měření doby uběhlé od zadání tiskové úlohy do momentu, kdy vytištěné listy vystoupí z tiskárny.

Hodnocena je rovněž odolnost tisku vůči vlhkosti u textových dokumentů. Do hodnocení promlouvá také snadnost obsluhy tiskárny. Známkuje se prvotní instalace a uvedení do provozu, obsažnost a srozumitelnost přiloženého návodu k použití, zpracování zadaných příkazů k tisku (včetně změn formátu, barev nebo kvality) a také údržba a odstraňování běžných problémů (například vypořádání se se zaseknutým papírem či snadnost výměny použitých náplní).

Náklady na tisk

Pro zjištění nákladů na tisk jsou do tiskárny vloženy nové originální náplně dle údajů uvedených v dokumentaci přístroje. Tisk probíhá tak dlouho, jak to tiskárna dovoluje, přičemž informování o docházející barvě bývá pokud možno ignorováno. Poté, co se na výstupu projeví nedostatek inkoustu nebo toneru nebo pokud tiskárna odmítne dále tisknout, je proces zastaven.

Díky srovnání hmotnosti nové a použité náplně a spočtení vytištěných listů je možné zjistit množství barvy potřebné k tisku jedné stránky. Výsledná cena za jednu stránku je spočítána na základě průměrných cen náplní. Náklady na tisk jsou zjišťovány zvlášť pro textové dokumenty, grafy a tabulky a barevné fotografie. Jelikož některé barevné tiskárny mohou při černobílém tisku používat barevné náplně, jsou při výpočtech nákladů na tisk u textových dokumentů váženy všechny náplně.

V případě inkoustových tiskáren je dále počítána dodatečná spotřeba inkoustu při občasném použití. Určité množství inkoustu totiž tiskárny spotřebovávají při pravidelných samočistěních trysek. Test dodatečné spotřeby probíhá po dobu několika týdnů. V určité dny tiskárna vytiskne několik stránek, ve zbylém čase je vypnuta. Tím je simulována běžná situace v domácnostech, které nepotřebují každodenně tisknout větší množství listů. Poté je vypočítán rozdíl mezi občasným a častým (kontinuálním) tiskem.

Do celkového hodnocení zahrnujeme právě dodatečnou spotřebu inkoustu u inkoustových tiskáren.

Od roku 2020 dodatečnou spotřebu neměříme u tankových inkoustových tiskáren. Důvodem je především nemožnost přesného měření úbytku inkoustu, kterou způsobují napevno zabudované zásobníky tiskáren. Tankové tiskárny navíc obecně disponují tak nízkými náklady na tisk, že je jakákoliv potenciální dodatečná spotřeba nemá šanci učinit nevýhodnými. Hodnocení dodatečné spotřeby bylo odstraněno také u dříve testovaných modelů, celková hodnocení byla přepočtena.

Kopírování

Zkouška zahrnuje hodnocení kvality (srovnáním kopie a originálu), rychlosti a obsluhy černobílého i barevného kopírování.

Skenování

Stejně jako kopírování je možné provést pouze u multifunkčních zařízení. Zkouška sestává z hodnocení kvality, rychlosti a obsluhy skenování stránky z časopisu (s několika sloupci textu a fotografiemi), fotografie nebo textového dokumentu.

Práce v síti

Zhodnocení možností zapojení tiskárny do sítě a snadnost nastavení, sdílení sítí.

Spotřeba elektrické energie

Měření spotřeby elektrické energie v průběhu tisku, v pohotovostním režimu, v režimu stand-by a při úplném vypnutí. Do celkového hodnocení spotřebu energie nepočítáme.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit