Jak testujeme ovoce a zeleniny

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • senzorické hodnocení: 50 %
  • zralost: 30 %
  • kalibrace: 20 %

Výsledky testu ovoce a zeleniny jsou vyjádřeny jako průměrné hodnocení dvojice vzorků téhož druhu (jablek, jahod, ledového salátu, mrkve, okurek a rajčat) nakoupené ve dvou různých prodejnách stejného typu (diskontní prodejny, supermarkety, večerky a trhy).

Senzorické hodnocení

Testování se zúčastnilo 10 hodnotitelů. Zelenina byla testována v syrovém stavu po omytí, odkrojení konců a vyloučení výjimečně vadných kusů. Posuzována byla přítomnost a intenzita následujících deskriptorů: Vzhled; barva; textura/konzistence; vůně; chuť a celkový dojem. Před vlastním senzorickým hodnocením byl dvěma hodnotiteli posouzen celkový stav zeleniny, případné odchylky od standardu jsou uvedeny v separátním sloupci tabulek výsledků.

Měření zralosti spočívalo ve stanovení refraktometrické sušiny. Ta byla (ve stupních Brix) zjišťována ve vymačkané šťávě vzorků pomocí automatického refraktometru.

Kalibraci jsme zjišťovali na základě průměrné váhy kusů, u jablek a rajčat se také měřil příčný průměr v jejich nejširším místě. Dále jsme při hodnocení kalibrace zohlednili procentuální podíl nepoužitelných kusů v balení/nákupu.

Přihlásit