Jak testujeme chladničky

V testu: 21 kombinovaných chladniček s mrazničkou a 2 chladničky bez mrazničky.
Ceny: v e-shopech v srpnu 2009

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Vnitřní teplota 15 %, tepelná stabilita chladničky 5 %, tepelná stabilita mrazničky 5 %, chladicí výkon 15 %, mrazicí výkon 12,5 %, tepelná izolace mrazničky 10 %, spotřeba elektrické energie 15 %, obsluha 10 %, odmrazování 5 %, hlučnost a vibrace 5 %, teploměr 2,5 %.
 • Snížení hodnocení
  Celkové zhodnocení kvality nemůže být lepší, je-li hodnocení skupiny zkoušek tepelná stabilita »dostatečně« nebo horší. Je-li tepelná stabilita mrazničky hodnocena »dostatečně« nebo hůře, nemůže být celkový výsledek ohodnocen lepší známkou než 3,0.
 • Vnitřní teplota
  Měření vnitřní teploty chladničky i mrazničky při nastavení termostatu podle nastavení doporučeného v návodu při použití standardní náplně a okolní teplotě 25 °C.
 • Tepelná stabilita chladničky  a mrazničky
  Měření změn teplot v chladničce a mrazničce naplněných standardní náplní při 10 °C, 25 °C a 32 °C.
 • Chladicí a mrazicí výkon
  Do částečně zaplněné chladničky / mrazničky naplněné standardní náplní se stabilizovanou teplotou je přidána část standardní náplně pokojové teploty. Následně probíhá měření rychlosti chlazení / mražení a vliv teplejší náplně na již zchlazenou / zmraženou náplň.
 • Tepelná izolace mrazničky
  Po nastavení termostatu na nejnižší teplotu a odpojení přístroje od přívodu elektrické energie je prováděno měření vzrůstu teploty až do okamžiku, kdy nejteplejší balíček standardní náplně dosáhne teploty -9 °C.
 • Spotřeba elektrické energie
  Měření spotřeby elektrické energie probíhalo při testu tepelné stability chladničky a mrazničky při okolní teplotě 25 °C, v průběhu testu chladicí kapacity a při mražení 4 kg standardní náplně. Z měření byly vypočítány hodnoty pro roční spotřebu.
 • Obsluha
  Odborníci hodnotili přístup do prostoru chladničky a mrazničky, otvírání a zavírání dveří, přístup k termostatu a nastavení teploty a přítomnost ukazatelů, indikátorů a varování.
  Dále byla hodnocena obsluha, stabilita a odolnost zásuvek a polic a čištění a údržba celého přístroje. 
 • Odmrazování
  Bylo hodnoceno vybavení chladničky / mrazničky beznámrazovou technologií a přítomnost systémů k zachycení odmražené vody (otvor v zadní části chladničky) a možnost jejich čištění (i u přístrojů s beznámrazovou technologií).
 • Hlučnost a vibrace
  Tři odborníci hodnotili hlučnost jednotlivých modelů a vibrace jejich kompresorů při chlazení.
 • Teploměr
  Porovnání skutečných údajů o teplotě s údaji vlastního teploměru chladničky.

Pozn.: Z testovaných modelů byl teploměrem vybaven pouze jeden, proto se údaj neuvádí v tabulce. Panasonic NR-B30FX1-XE, hodnocení skupiny zkoušek teploměr dostatečně (4,1).

Přihlásit