Jak testujeme grilovací koření

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah soli: 50 %
  • mikrobiologické vyšetření: 15 %
  • mykotoxiny: 10 %
  • pesticidy: 10 %
  • obal a deklarace: 15 %

Obsah soli byl stanoven výpočtem z množství sodíku stanoveného plamenovou atomovou absorpční spektrometrií.

Mikrobiologické vyšetření zahrnovalo stanovení potenciálně toxinogenních plísní a průkazu přítomnosti bakterií rodu Salmonella.

Obsah mykotoxinů – aflatoxinů B1, B2, G1, G2 a ochratoxinu A byl zjišťován metodou kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

Kontrola reziduí pesticidů screeningem ověřovala přítomnost 550 různých látek. Použity byly metody plynové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí, plynové chromatografie s ionizací a hmotnostně spektrometrickou detekcí a kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí. Hodnocení zohlednilo koncentrace reziduí a také počet naráz nalezených pesticidních látek.

Hodnocení obalu a deklarace sledovalo přesnost deklarovaného množství soli a dále jsme zohledňovali, zda složení výrobku deklaruje použití aromat, látek zvýrazňujících chuť a vůni škrobu.

Přihlásit