Jak testujeme polotučná mléka

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • obsah tuku: 30 %
  • obsah bílkovin: 20 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • vitamíny a minerály: 15 %
  • obal a deklarace: 10 %

Obsah tuku jsme stanovovali gravimetricky. K průkazu přítomnosti nemléčného tuku byla použita analýza triacylgylcerolů pomocí plynové chromatografie s plamenoionizační detekcí.

Množství bílkovin se měřilo dle Kjeldahla.

Měření vitamínů a minerálů spočívalo ve stanovení obsahu vápníku metodou emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem. Dále se pomocí kapalinové chromatografie s fluorescenční detekcí zjišťoval obsah vitamínů B2 a A.

Mikrobiologické vyšetření sledovalo celkový počet mikroorganismů. Ke stanovení počtů mikroorganismů byla použita horizontální metoda dle ČSN EN ISO 4833 - 1,2.

Senzorické hodnocení provedla pětice hodnotitelů, kteří podle zásad ČSN 56 0032 posuzovali vzhled, barvu, chuť, vůni a konzistenci mléka. K hodnocení se využívala školní stupnice, která vyjadřovala soulad jednotlivých parametrů se standardem.

Při posuzování obalu a deklarace jsme kontrolovali správnost deklarovaného obsahu tuku. Dále jsme sledovali přítomnost biocertifikací a dobrovolné deklarace země původu mléka.

Přihlásit