Jak testujeme fotoaparáty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení pokročilých fotoaparátů.

  • kvalita snímků: autom. režim: 40 %
  • manuální režim: 10 %
  • kvalita videa: 10 %
  • displej a hledáček: 10 %
  • obsluha: 30 %

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení kompaktů.

  • kvalita snímků: 50 %
  • kvalita videa: 10 %
  • displej a hledáček: 10 %
  • obsluha: 30 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Mezi pokročilé fotoaparáty řadíme přístroje, které mají možnost manuálního ostření, záznam ve formátu RAW a maximální nastavitelnou hodnotu ISO alespoň 12 800.

Kvalita snímků

Běžné osvětlení – Pět pozorovatelů, z toho alespoň 3 zkušení experti, posuzuje kvalitu snímků pořízených v plně automatickém režimu za denního světla (intenzita světla 8000 luxů) a portrét v interiéru (140 luxů). Portrét v interiéru je vyfocen s bleskem (pokud je součástí přístroje) i bez blesku. Porota se mimo jiné zaměřuje na kvalitu expozice, ostrost jemných detailů, zachycení tváří či podání barev včetně pleťových tónů.

Nízké osvětlení – U všech fotoaparátů jsou hodnoceny výkony v automatickém režimu. Posuzují se snímky statické scény i pohyblivých objektů s nízkou intenzitou světla (11 luxů) a portrétu se zadním světlem. Kromě celkové expozice se hodnotí také přítomnost šumu a pohybového rozmazání nebo chování a rychlost autofokusu.

Manuální nastavení - U pokročilých fotoaparátů jsou navíc hodnoceny snímky pořízené s pomocí ručního nastavení. Pro tento účel jsou s každým testovaným fotoaparátem vytvořeny snímky za použití širokého rozpětí předem definovaných hodnot ISO, nastavení clony a ohniskových vzdáleností (pokud její změnu objektiv umožňuje). U pokročilých fotoaparátů jsou posuzovány nejen snímky ve formátu JPEG, ale také v bezztrátovém formátu RAW.

Rozlišení - Posouzení rozlišení (ostrosti jemných detailů) snímků testovacího obrazce při největším oddálení a maximálním přiblížení. Pozorovatelé sledují rozdíly v ostrosti středu a rohu snímku. U pokročilých fotoaparátů je posuzováno nejen rozlišení snímků ve formátu JPEG, ale také u bezztrátového formátu RAW.

Stabilizace obrazu - V této zkoušce testujeme účinnost stabilizace pomocí speciálního vibračního zařízení simulujícího pohyby lidské ruky v různých světelných podmínkách a s různými nastaveními zoomu.

Dynamický rozsah - Měření snímačem zachyceného rozsahu odstínů mezi nejtmavšími a nejsvětlejšími body při hodnotách ISO nejnižší, 3200 a 12800 (pokud je možné tuto hodnotu nastavit).

Reprodukce barev - Kontrolní měření snímků testovací tabulky, které může ukázat významné barevné odchylky a poskytnout užitečné informace (například pokud by byl fotoaparát používán pro specifické technické aplikace). Nereprezentuje však subjektivní vnímání barev.

Zkreslení obrazu a vinětace – součástí testů je také měření geometrického zkreslení obrazu (sférické zkreslení rovných linií, u pokročilých fotoaparátů navíc také u snímků ve formátu RAW) a vinětace (tmavnutí rohů či okrajů fotografie, u pokročilých fotoaparátů navíc také u snímků ve formátu RAW).

Odlesky a jiné nežádoucí světelné jevy - Pouze u pokročilých modelů je hodnocena tvorba nežádoucích odlesků způsobených zdrojem světla mimo záběr, například z boku dopadajícími paprsky. V laboratoři k tomuto účelu využíváme laser. Dále testujeme projevy nežádoucího rozptylu světla, tedy nevhodné zesvětlení patrné zvláště v tmavých oblastech snímku. Při tomto testu posuzujeme, zda je černá díra v bílé ploše na snímku skutečně černá. V ideálním případě by měla, ale nemusí tomu tak být, protože světlo může vlivem nežádoucích odrazů končit na špatném místě.

Blesk - Hodnocení celkové kvality portrétu s bleskem, dále posouzení fotografie testovací tabulky pořízené ze vzdálenosti 1, 3 a 5 metrů a hodnocení dosahu blesku s využitím testovacích štítků rozmístěných do vzdálenosti 5 metrů a šíře 4 metrů.

Kvalita videa

Hodnocena celková kvalita videozáznamu pořízeného za denního a nízkého osvětlení (3500 a 11 luxů). Záznam je pořízen pouze za použití automatického režimu. Hodnocen je záznam v rozlišení FullHD (1920 x 1080) a UHD/4K (pokud je toto nastavení možné). Při hodnocení kvality zvukového záznamu se přihlíží i k případným rušivým hlukům způsobeným například mechanikou autofokusu nebo větrem.

Displej a hledáček

Posuzuje se kvalita hledáčku a displeje, konkrétně jasu, kontrastu či barevné věrnosti, použitelnosti při jasném a nízkém osvětlení, pozorovacích úhlů, rozlišení a obnovovací frekvence při pohybu fotoaparátem. U hledáčků je brána v potaz také jejich přesnost, která bývá problematická zejména u optických průhledových hledáčků.

Obsluha

Odborníci hodnotí návod k použití, snadnost vyjímání paměťové karty a baterie, nastavení jednotlivých funkcí, kvalitu spouště či práci se zoomem. U pokročilých modelů se hodnotí také nastavení pokročilých funkcí, ruční ostření a případně snadnost výměny objektivu. Testujeme také rychlost fotoaparátů. Tedy rychlost zapínání, zpoždění závěrky (při snímání cíle vzdáleného 1 m a 8,5 m), intervaly mezi jednotlivými snímky (v běžném režimu i při kontinuálním snímání) a celkovou svižnost obsluhy.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit