Jak testujeme vlašské ořechy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • fyz.-chem. požadavky: 20 %
  • senzorické hodnocení: 20 %
  • čerstvost: 30 %
  • plísně: 5 %
  • mykotoxiny: 5 %
  • deklarace a obal: 20 %

Mykotoxiny

Přítomnost aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 byla analyzována za použití vysokovýkonné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí.

Vlhkost

Množství vody ve vzorku bylo stanoveno gravimetricky.

Číslo kyselosti

Bylo stanoveno titrační metodou a vyjádřeno jako množství hydroxidu draselného potřebné k neutralizaci pH 1 g tuku.

Peroxidové číslo

Bylo stanoveno titrační metodou. Množství tukových peroxidů je vyjádřeno jako množství aktivního kyslíku v 1 kg tuku.

Cizí příměsi

Obsah nečistot byl zjišťován jejich vytříděním a následným zvážením.

Senzorické hodnocení

Proběhlo popisem vlastností definovaných ve vyhlášce č. 157/2003 Sb. – vzhledu, barvy, chuti a vůně a zhodnocením shody vzorku s požadavky legislativy.

Přihlásit