Jak testujeme pračky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • praní: 45 %
  • máchání: 10 %
  • odstřeďování: 10 %
  • délka pracího cyklu: 5 %
  • spotřeba el. energie: 12 %
  • spotřeba vody: 3 %
  • hlučnost: 5 %
  • obsluha: 8 %
  • návod k použití: 2 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praní

Účinnost praní na bavlněných i syntetických oděvech, k nimž jsme připevnili testovací náplň s různorodými typy skvrn od čaje až po čokoládovou zmrzlinu, jsme měřili optickým přístrojem, spektrofotometrem. Používali jsme hodnoty získané minimálně třemi testovacími cykly. Pokud se jejich výsledky výrazně lišily, přidali jsme ještě dva další.

Máchání

Účinnost máchání, tedy zbavování prádla zbytků pracího prostředku, jsme zjišťovali analýzou vody odstředěné ve speciální odstředivce. Opět jsme hodnotili jak bavlněné, tak syntetické prádlo.

Odstřeďování

Efektivitu odstřeďování jsme posuzovali srovnáním hmotnosti suché náplně a náplně po odstředění a opět jsme hodnotili jak dávku bavlněného, tak syntetického prádla.

Délka pracího cyklu

Délku pracího cyklu jsme hodnotili na základě přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla. Díky tomu jsme spravedlivě mohli porovnat pračky s odlišnou kapacitou.

Spotřeba elektrické energie a vody

Také u spotřeby energie a vody jsme hodnocení provedli až po přepočtu naměřených hodnot na jeden kilogram prádla.

Hlučnost

Skupina expertů subjektivně hodnotila, jak hlasité jsou přístroje při praní i odstřeďování – jak silné, případně rušivé způsobují zvuky. Hlučnost jsme v laboratoři měřili také objektivně pomocí sonometru ve vzdálenosti 1,2 metru od přístroje a 0,7 metru od země. Nejvyšší naměřenou hlučnost při praní i odstřeďování uvádíme v tabulce, do hodnocení se ale nijak nepromítá.

Obsluha

Testy obsluhy probíhaly formou hodnocení odborníků. Zjišťovali přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, uživatelskou příjemnost vkládání a vyjímání prádla včetně velikosti plnicího otvoru, přehlednost ovládacího panelu či snadnost údržby pračky.

Návod k použití

Hodnotili jsme čitelnost, přehlednost či kompletnost informací v návodu k použití.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit