Jak testujeme aplikace pro editaci videa

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • editace obrazu a zvuku: 30 %
  • možnosti a další funkce: 20 %
  • dostupnost na růz. zař.: 5 %
  • obsluha: 30 %
  • zabezpečení dat: 15 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Editace obrazu a zvuku

Editace videa – hodnocena nabídka důležitých funkcí automatických úprav (ořez, přechody mezi záběry), úprav na časové ose (ořez, rozdělení obrazu, změna rychlosti, obrácení stopy, přechody, pořadí záběrů) a efektů (stabilizace obrazu, přidání textu, nálepek nebo možnosti přidání speciálních efektů).

Editace audia – hodnocena možnost přidat zvukové efekty a funkce modulace hlasu.

Editace obrázků – hodnoceny možnosti automatických oprav, změn barevnosti, světelnosti, poměru stran a změn jejich velikosti, ořezů nebo otáčení.

Možnosti a další funkce

Možnosti natáčení videa – hodnocena nabídka režimů a funkcí při natáčení (např. portrét, zpomalené záběry, rozostření pozadí či panorama), možnosti nastavení při natáčení (automatické či selektivní ostření, manuální nastavení expozice či vyvážení bílé barvy, zobrazení mřížky), možnosti samotného natáčení videa (např. přidání textu, filtru nebo efektu v reálném čase, natáčení selfie či přidání efektu na obličej) a možnosti přístupu k videu (úložiště v telefonu, cloud, sociální sítě).

Podporované formáty – hodnocena nabídka podporovaných formátů pro obrázky, video, audio a také pro živé fotografie.

Možnosti sdílení a exportování – hodnocena možnost ukládat videa na vnitřní paměť, SD kartu, cloud nebo je sdílet na sociální sítě či mezi ostatními aplikacemi. Hodnocena též přítomnost vodoznaku, možnost natáčet videa delší než 10 minut a maximální možné rozlišení při exportu.

Streamování na velkou obrazovku – hodnocena podpora funkce Google Část nebo Apple Airplay.

Videosoutěž – hodnocena možnost sdílet tvorbu s ostatními uživateli aplikace a účastnit se hlasování o nejlepší videa.

Obsluha

Snadnost použití aplikace – hodnocena pohodlnost při editaci videa, přidávání efektů k videím, nastavení  a přihlašování.

Rušivé prvky – hodnocena přítomnost reklam a možnost je trvale odstranit a jejich rušivost. Posuzovány byly i výzvy k hodnocení aplikace.

Struktura menu – hodnoceno rozvržení a hloubka různých menu v aplikaci.

Velikost tlačítek – hodnocena velikost tlačítek v aplikaci.

Čitelnost menu a tlačítek – hodnocena čitelnost různých menu a tlačítek v aplikaci.

Rozvržení video prohlížeče – hodnoceno uspořádání a obsluha video prohlížeče.

Rozvržení editačních nástrojů – hodnoceno rozvržení editačních nástrojů z hlediska uživatelské přívětivosti.

Zamrzání aplikace během testování – hodnoceno, zda v průběhu testování došlo k nečekanému a nežádoucímu zastavení aplikace.

Obsluha webového editoru – u aplikací, které nabízejí i verzi pro webové prohlížeče, byla hodnocena jejich obsluha.

Dostupnost na různých zařízeních

Hodnocena možnost spustit aplikaci na různých zařízeních. V rámci mobilních telefonů byla hodnocena dostupnost pro Android a iOS, přítomnost verze optimalizované pro tablet, nutnost plné funkcionality mobilu pro spuštění aplikace (např. vložená SIM karta) a nakonec také dostupnost pro méně rozšíření mobilní operační systémy (Windows Phone, BlackBerry, Symbian, Bada).

Zabezpečení dat

Hodnoceno sdílení šifrovaných i nešifrovaných dat, a to s tvůrci aplikace i s třetími stranami. Mezi sledovanými daty byly např. hesla, e-mailová adresa uživatele, identifikátor zařízení, IMEI a řada dalších více či méně citlivých údajů. Dále sledováno to, zda je uživatel upozorněn na zásady ochrany soukromí, má možnost je odmítnout a zda v případě odmítnutí může dále pokračovat v užívání aplikace.

Přihlásit