Jak testujeme ovocné přesnídávky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocen.

  • vitamín: 30 %
  • cukt: 30 %
  • sůl: 10 %
  • mykotoxiny: 5 %
  • pesticidy: 5 %
  • těžké kovy: 5 %
  • obal a deklarace: 15 %

Vitamín C jsme zjišťovali pomocí kapalinové chromatografie s detektorem diodového pole (LC-DAD).

Skladbu cukrů (podíl fruktózy, glukózy a sacharózy) + celkový obsah cukru jsme stanovili kapalinovou chromatografií s refraktometrickou detekcí (LC-RI).

Obsah soli jsme určili výpočtem z obsahu sodíku, který jsme zjišťovali atomovou absorpční spektrometrií (F-AAS).

Mykotoxiny jsme zjišťovali kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).

Analýzu přítomných pesticidů jsme provedli plynovou chromatografií (GC-MS, GC-FPD, GC-NCI-MS a GC-ECD) a kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).

Na zjišťování přítomnosti těžkých kovů (cín, olovo, kadmium) jsme použili hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES a ICP-MS).

Přihlásit