Jak testujeme fixy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkové hodnocení.

  • technické zkoušky: 70 %
  • nežádoucí látky: 30 %

Technické zkoušky

Kvalitu psaní a intenzitu barvy jsme zjišťovali s pomocí stroje Minitek PSU 10, do kterého byly jednotlivé fixy uchyceny. Předem definované tvary opisovaly rychlostí 4,5 metru za minutu. Po 30 metrech výsledky vyhodnocovali vizuálně dva laboratorní pracovníci.

Vysychání jsme testovali po ponechání otevřeného fixu na 30 minut bez víčka.

Nežádoucí kutálení jsme testovali s víčkem na nakloněné rovině (5°).

Odolnost fixu testovala dopadající hlavice kladiva o hmotnosti 0,5 kg z výšky 5 cm na tělo popisovače. Sledovaly se změny na plastovém krytu (deformace, prasknutí). Odolnost hrotu jsme prověřovali pouštěním popisovače hrotem dolů z výšky 75 cm. Sledovali jsme, dojde-li ke změnám v podobě deformace, zlomení, změny tvaru či zasunutí.

Vypratelnost jsme testovali na dvou typech bílých textilií a dvou typech plastových povrchů. Směs bavlny, polyesteru a elastanu jsme prali na 30°C, bavlnu na 60°C. Plastové plochy zastupoval tzv. vixlajvantový ubrus a plastový průhledný přehoz chránící textilní ubrus.

Nažádoucí látky

PVC jsme prověřovali Beilsteinovým testem na plastových částech obalu fixů.

Těžké kovy jsme zjišťovali ve žlutých fixech a řídili jsme se nornou ČSN EN 71-3:2014.

Azobarviva jsme testovali na červených fixech pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií po extrakci (LS-MS/MS).

Konzervanty (isothializonony) jsme zjišťovali pomocí kapalinové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií po extrakci (LS-MS/MS).

Organická rozpouštědla jsme zjišťovali v modrých popisovačích s využitím plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií (GC/MS).

Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) jsme zjišťovali v plastových tubusech černých fixů pomocí plynové chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií po extrakci (GC-MS/MS).

Přihlásit