Jak testujeme sušičky prádla

V testu: 9 kondenzačních sušiček, z toho 2 s tepelným čerpadlem.
Ceny: v běžné maloobchodní síti v červenci 2009

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Sušení 22,5 %, rovnoměrnost sušení 10 %, mačkání prádla 7,5%, obsluha 17,5 %, spotřeba elektrické energie 22,5 %, hlučnost 5 %, účinnost kondenzace 15 %.
 • Snížení hodnocení
  Celkové zhodnocení kvality nemůže být lepší, je-li hodnocení účinnosti kondenzace o jednu známku horší než celkové zhodnocení kvality bez snížení hodnocení.
 • Sušení
  Měření účinnosti sušení: zbytková vlhkost se zjišťuje na základě rozdílu hmotnosti vlhkého a vysušeného prádla. Pro program bavlna suché do skříně se používá standardní náplň podle IEC 61121, míra vlhkosti po skončení cyklu má být 0 %. Použita je maximální náplň pro daný program. Pro poloviční náplň bavlny při programu suché do skříně je použita 50% náplň tvořená bavlněnými ručníky.
  Pro program bavlna k žehlení má být konečná vlhkost 12 %; třetinu maximální náplně pro daný program tvoří džíny.
  Pro program syntetika suché do skříně se používá maximální náplň složená z pánských košil ze směsového materiálu (bavlna/PES) a z bavlněných povlaků na polštáře. Výsledná vlhkost prádla má být 2 %.
 • Rovnoměrnost sušení
  Je stanovena jako rozdíl mezi velmi suchými a velmi vlhkými kusy prádla při programu bavlna suché do skříně (podle IEC 61121).
 • Mačkání prádla
  Tři experti hodnotí míru zmačkání prádla (viz tabulka). Hodnotí se zadní a přední část košile s knoflíky ze směsového materiálu po usušení při programu syntetika suché do skříně.
 • Obsluha
  Snadnost rozpoznání a zvolení správného programu, návod k použití, ale i obsluha bez čtení programu, vkládání a vyjímání prádla, manipulace a čištění filtru na žmolky, zásobníku na kondenzát a čištění kondenzátoru.
 • Spotřeba elektrické energie
  Výsledky měření spotřeby přepočítané na kilogram prádla. Program bavlna suché do skříně má v této zkoušce váhu 40 %, programy bavlna na žehlení a syntetika suché do skříně po 30 %.
 • Hlučnost
  Průměrná hodnota subjektivního hodnocení hlučnosti pěti hodnotiteli.
 • Účinnost kondenzace
  Měření vlhkosti vzduchu, který vychází ze sušičky (podle IEC 61121).

Přihlásit