Jak testujeme zahradní nůžky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • technické zkoušky: 33,3 %
  • praktické zkoušky: 66,7 %

Technické zkoušky

S každými zahradními nůžkami jsme provedli 10 zkušebních střihů do dřevěných kolíků. Zkouška byla provedena s kolíky o průměru 6 a 9 mm. Posuzována byla síla nutná k přestřižení a čistota řezu.

Praktické zkoušky

Zahradní nůžky jsme rozdali profesionálním zahradníkům, kteří je při své práci běžně používají. Každé nůžky prošly rukama alespoň tří testujících, kteří po jednom a dvou týdnech jejich každodenního používání vyplnili předem připravený dotazník.

Zahradníci mimo jiné hodnotili, jak dobře se s nůžkami stříhají měkké stonky a dřevěné větvičky. Posuzovali provedení držadel, jejich pohodlnost, pevnost úchopu, a zda při střihu nůžky nevibrují či držadla nesvírají prsty.

Dále se zaměřili na snadnost manipulace s bezpečnostní pojistkou (se zahradnickými rukavicemi i bez nich). Hodnotili také kvalitu pružiny, respektive její vliv na pohodlí práce a výkony (například zda pružina netlačí rukojeti příliš rychle od sebe nebo kolik síly je třeba na jejich stlačení).

Testující se vyjadřovali i k velikosti nůžek: zda jsou jejich rozměry pohodlné, čepele nabízejí dostatečné rozpětí pro efektivní stříhání či jestli se držadla nerozevírají příliš. Zajímalo nás také, jak těžké a vyvážené jim nůžky připadají a do jaké míry dochází při delší práci k únavě či bolesti zápěstí.

Hodnocení viditelnosti pak reflektuje světlost a barevnost nůžek a snadnost, s jakou je najdete pohozené v zahradě.

Rovněž jsme ověřovali, nakolik jsou nůžky vhodné či nevhodné pro leváky a osoby se slabým stiskem ruky.

Přihlásit