Jak testujeme vysoké dětské židličky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • infor. a návod k použití: 10 %
  • bezpečnost: 10 %
  • odolnost: 10 %
  • praktické zkoušky: 60 %
  • vybavenost: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě limitovaly celkové hodnocení výsledky zkoušek bezpečnosti.

Poznámka

V průběhu roku 2019 došlo k revizi vyhodnocování výsledků. Výsledky dříve otestovaných modelů jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech mírně lišit.

Informace a návod k použití

Prověřovali jsme, zdali označení na židličkách a návod k použití odpovídají požadavkům normy ČSN EN 14988:2018. Ta totiž přesně stanovuje formulace jednotlivých varování, která mají předejít možnému zranění dětí ať už při skládání židličky, jejím nastavování či následném každodenním používání.

Jestliže výrobce některé z testovaných židliček návod k sestavení a použití výrobku podcenil, promítlo se to do našeho hodnocení. Nejčastěji jsme narazili na chyby v podobě nepřítomnosti povinných varování, neuvedení váhové a věkové kategorie dětí či použití malých a tím pádem špatně čitelných písmen.

Bezpečnost

Veškeré zkoušky probíhaly metodami podle aktuálně platné normy ČSN EN 14988:2018. V laboratoři jsme nechali důkladně prověřit konstrukci židliček, zajišťovací mechanismus i zádržný systém. Zajímalo nás, zda židličky neobsahují malé odnímatelné části, které by mohlo dítě spolknout či vdechnout. Pátrali jsme také po otvorech a škvírách, u kterých hrozí riziko skřípnutí dětských prstů nebo uvíznutí hlavy. Dále jsme ověřovali, jestli boční ochrana židliček, opěrka i sedátko odpovídají požadavkům normy (z hlediska rozměrů i jejich funkčnosti) a nepředstavují tak pro dítě potenciální bezpečnostní riziko.

Součástí testu bezpečnosti byla i zkouška stability, při které jsme simulovali situaci, kdy se dítě naplno zapře do opěrek nohou, naklání se do stran, nebo se odstrčí od stolu. Pomocí patnáctikilového závaží jsme zjišťovali, jestli je možné, aby se židlička s dítětem převrátila dopředu, do stran nebo vzad.

Všechny bezpečnostní zkoušky byly takzvaně limitující: pokud v jedné z nich židlička neuspěla, vysloužila si nedostatečnou známku jak za bezpečnost, tak i v celkovém hodnocení. Bezpečnostní propadlíky testu proto zkrátka nepovažujeme za vhodné a pro děti bezpečné.

Odolnost

Zkouška probíhala podle aktuálně platné normy ČSN EN 14988:2018. Během testování odolnosti jsme v laboratoři zjišťovali, jak pevnou mají židličky konstrukci a jakou výdrž má jejich zajišťovací mechanismus (pojistná tlačítka, páčky a přezky, při jejichž stlačení lze nastavovat nebo sklápět jednotlivé části židličky).

Pokud u některého z testovaných modelů došlo v průběhu zkoušek odolnosti k drobnému poškození, které ale nemá zásadní vliv na funkci stoličky a není zdraví ohrožující, drobně jsme mu snížili hodnocení.

Praktické zkoušky

Do hodnocení židliček při každodenním používání jsme zapojili běžné uživatele – konkrétně dvě maminky a jednoho tatínka s dětmi ve věku mezi dvěma a třemi lety. Na sžití s každým výrobkem měli zhruba dva dny a během této doby si všímali třeba toho, jak snadno se židlička sestavuje a nastavuje, jestli se v ní dítěti sedí pohodlně, jak se pracuje se zádržným systém nebo jak lehce jdou z povrchu odstranit skvrny od dětské výživy či drobky rohlíku. Za každou zkoušku pak hodnotitelé rozdali jednotlivým židličkám známky jako ve škole.

Vybavenost

Hodnocení za výbavu si jednotlivé modely odnáší podle míry své nastavitelnosti a počtu poloh jednotlivých částí židličky (sedačka, opěradlo, opěrka nohou, pultík). Dále se do známky promítlo, pokud je dle výrobce možné používat židličku i mimo obvyklé věkové a váhové rozpětí. Lepší hodnocení si tedy odnáší modely, které jsou určené i pro novorozence nebo pro děti starší tří let.

Přihlásit