Jak testujeme

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

 • splnění legis. požadavků: 40 %
 • senzorické hodnocení: 25 %
 • zbožíznalecké hodnocení: 15 %
 • deklarace: 15 %
 • nežádoucí látky: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Senzorické hodnocení okapaných rajčat probíhalo podle stupnice 1-5.

Stupnice pro hodnocení příjemnosti a dojmu: 1 - vynikající, 2 - velmi dobrý, 3 - dobrý, průměrný, 4 -  téměř nevyhovující, 5 - nevyhovující

Stupnice pro hodnocení intenzity: 1 – velmi málo intenzivní, 2 – málo intenzivní, 3 – středně intenzivní, průměrný, 4 – intenzivní, 5 – velmi intenzivní

Hodnocení se účastnilo 10 hodnotitelů, jako neutralizátor byl použit chléb. Posuzovala se intenzita červené barvy, příjemnost vzhledu, příjemnost textury, intenzita rajčatového chuti, intenzita slané chuti, intenzita pachutí  + popis a celkový dojem

Stanovení hmotnosti a hmotnosti pevného podílu se uskutečnilo vážkově.

Obsah soli jako sodíku jsme stanovovali metodou atomovou absorpční spektrometrií (AAS) v pevném podílu.

Stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení probíhalo podle ČSN ISO 15214 (560117) a kvasinek a plísní podle ČSN ISO 21527-2 (560650) v pevném podílu.

Stanovení ftalátů probíhalo plynovou chromatografií s hmotnostní spektrometrií (GC/MS) po izolaci gelovou permeační chromatografií (v oleji). Sledovaly se tyto látky:

 • diizobutylftalát, CAS 84-69-5
 • di-n-butylftalát, CAS 84-74-2
 • benzyl butyl ftalát, CAS 85-68-7
 • bis(2-ethylhexyl)ftalát, CAS 117-81-7
 • di-n-oktylftalát, CAS 117-84-0
 • di-iso-nonylftalát, CAS 28553-12-0
 • di-ico-decylftalát, CAS 26761-40-0

3-MCPD (volný a vázaný) jsme zjišťovali plynovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometri (GC/MS/MS) v oleji,

Ergosterol se stanovoval vysokovýkonnou kapalinovou chromatografií s UV detekcí (HPLC/UV) v celém výrobku.

Pesticidy se stanovovaly plynovou chromatografií (GC/MS) a kapalinovou chromatografií s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC/MS/MS) v celém výrobku.

Přihlásit