Jak testujeme lyžařské brýle

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení.

  • bezpečnost a odolnost: 45 %
  • praktické zkoušky: 40 %
  • nežádoucí látky: 10 %
  • návod k použití: 5 %

Bezpečnost a odolnost

UV ochrana: Na brýle jsme nechali působit záření o vlnové délce 380 a 400 nanometrů a pomocí spektrofotometru sledovali, kolik záření proniklo skrz zorník.

Odolnost proti nárazu: Zkouška simulovala situaci, kdy se srazíte s jiným lyžařem, jeho hůlkou nebo spadnete na ostrý předmět. Brýle byly nasazeny na model hlavy, který jsme nechali dopadnout na testovací hrot, jenž byl namířen na oblast oka. Zkouška se inspirovala normou ČSN EN 174.

Odolnost proti poškrábání: Zorníky byly škrábány pomocí speciálního pera využívaného v tzv.

zkoušce podle Erichsena. Postupně byla navyšována síla, kterou hrot přejížděl po povrchu. Zaznamenána byla hodnota, při které došlo k zanechání viditelného škrábance.

Odolnost proti rozsednutí: Brýle byly položeny na kancelářskou židli a opakovaně zasednuty dospělou osobou o hmotnosti přibližně 75 kg. Brýle byly různě natáčeny, aby „drcení“ probíhalo pod různými úhly.

Maximální roztažitelnost pásku: Maximální natažení pásku po působení tažné síly 30 N.

Pružnost pásku: Odchylka od původní délky po sedmidenním maximálním natahování.

Praktické zkoušky

Lyžaři hodnotili komfort při nošení, použitelnost spolu s lyžařskou přilbou a omezení výhledu při nošení brýlí.

Za různých světelných podmínek probíhaly také vizuální zkoušky, kdy bylo zjišťováno rozpoznání obrysů za slunečného i zamračeného počasí, podání barev či zorné pole. Na celkové známce se podílela také schopnost brýlí ztmavit zorník na slunci.

Návod k použití

Hodnocení srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti manuálu.

Cizorodé látky

Obal a obroučky brýlí: důkaz halogenových uhlovodíků (PVC) Beilsteinovou zkouškou. Pěnové polstrování brýlí: obsah polycyklických aromatických uhlovodíků, ftalátů a zpomalovačů.

Přihlásit