Jak testujeme ochrany mobilů

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • ochrana před škod. soft.: 45 %
  • pomoc při odcizení mobilu: 35 %
  • obsluha: 15 %
  • zatížení mobilu: 5 %

Všechny testy probíhaly na chytrých telefonech Samsung Galaxy S9. Některé zkoušky pro porovnání výkonného a slabšího telefonu proběhly na mobilu Huawei Y7 (verze 2018). Zkoušky pro operační systém iOS pak laboratoř uskutečnila na Apple iPhone X.

Ochrana před škodlivým softwarem

Ve zkoušce detekce malwaru v aplikacích bylo použito 2000 škodlivých kódů ze zhruba různých 100 druhů hrozeb. Vzorek byl vybrán s ohledem na to, aby se jednalo o co nejaktuálnější malware. Ten byl nejprve stažen do mobilu. V případě, že bezpečnostní aplikace už v tuto chvíli nezakročila, pokusili se ho zaměstnanci laboratoře spustit. V případě, že ani v tuto chvíli aplikace nezakročila, získala aplikace nedostatečné hodnocení. Výsledek odpovídá procentu úspěšně zastavených hrozeb.

Při zkoušce blokování phishingových stránek bylo navštíveno 250 aktivních podvodných phishingových webů. Pokud aplikace zablokovala webovou stránku, byla vyhodnocena jako úspěšná. Pokud ji otevřela, pak nikoli. Výsledek odpovídá procentu úspěšně zablokovaných phishingových webů.

Pomoc při odcizení

Test ochrany při odcizení obsahoval zkoušky vzdálené lokalizace mobilu, uzamčení, vymazání či zálohy dat a ochrany SIM karty.

Uzamčení mobilu – laboratoř vyzkoušela, popsala a ohodnotila funkci vzdáleného uzamčení.

Určení polohy – laboratoř brala v potaz možnost lokalizace ztraceného mobilu se zapnutým i vypnutým vyhledáváním pozice, dále pak v situacích bez SIM karty a bez baterie.

Vymazání dat – laboratoř vyzkoušela, popsala a ohodnotila funkci vymazání dat. Mimo to se pokusila data obnovit a ověřovala, zda jsou skutečně bezpečně smazána a zda je nelze obnovit např. pomocí softwaru třetí strany.

Záloha dat – v případě, že lze vzdáleně zálohovat data, posoudila laboratoř tuto možnost a ověřovala, jaký typ dat lze ze ztraceného telefonu získat zpět.

Ochrana SIM karty – laboratoř hodnotila možnost vzdáleného uzamčení mobilu v případě, že je do něj vložena neautorizovaná SIM karta.

Obsluha

Pět expertů z laboratoře hodnotilo základní aspekty obsluhy bezpečnostních aplikací. Jednalo se o uživatelské instrukce a stránku nápovědy, snadnost instalace a odinstalace aplikace (včetně samotného procesu instalace a aktualizací) a zejména každodenní používání aplikace (hlavní menu, navigace v menu, uživatelská přívětivost ovládání, nastavení ochrany před škodlivým softwarem, ovládání funkcí pro pomoc při odcizení, chování aplikace na nezabezpečené Wi-Fi síti, přítomnost či četnost nevyžádaných reklam, nastavení stupňů ochrany či informační hodnota varovných zpráv v případě, že aplikace narazí na hrozbu).

Zatížení mobilu

Laboratoř měřila potřebné místo na disku u jednotlivých aplikací, zátěž operační paměti RAM při jejich provozu a také množství stažených a přenášených dat například při aktualizace softwaru nebo databáze hrozeb.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Odesílání citlivých dat

Laboratoř sledovala, jaká data jsou při použití aplikace odesílána na severy vývojáře aplikace a také na servery třetích stran. Posléze hodnotila, o jaká data jde, na jaké servery jsou odesílána a v jaké podobě (šifrované, či nešifrované).

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit