Jak testujeme topinkovače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • opékání: 60 %
  • obsluha: 35 %
  • kvalita zpracování: 5 %

Opékání

Laboratorní zkouška probíhala s čerstvým i zmrazeným chlebem. Při hodnocení přípravy toastů ze zmrazeného chleba bylo počítáno s delší dobou potřebnou pro dosažení správného stupně opečení.
Před samotnou zkouškou opékání bylo nutné nejprve se s každým přístrojem seznámit. Šlo o to nalézt ideální nastavení stupně opečení tak, aby měly výsledné toasty tu správnou zlatavou barvu. První krajíce tak byly pouze na zkoušku a do hodnocení se nezahrnovaly.

Samotný test probíhal ve třech kolech, během kterých jsme topinkovače naplno zatížili: opékali jsme vždy maximální možný počet krajíců (podle typu topinkovače dva nebo čtyři plátky). Po každé várce následovala minutová přestávka.

Hodnocení hotového toastu se skládá z času potřebného na přípravu, z jeho barvy a rovnoměrnosti opečení.

Jak probíhalo testování?

  • Všechny zkoušky probíhaly v podmínkách simulujících použití v domácnosti; zařízení byla zapojena do sítě stejného napětí (230 V).
  • Při testech opékání čerstvého i zmrazeného pečiva byl použit světlý čtvercový předkrájený toastový chléb. Na veškeré testovací disciplíny musel být nakoupen stejný typ pečiva.
  • Po zakoupení vzorků se chleby nechaly přes noc v místnosti s teplotou 20 ± 2 °C (v původním neprodyšném obalu). Během testování se nikdy nepoužívaly konečné (krajní) nebo poškozené plátky, které by neodpovídaly běžnému plátku toastového chleba.
  • Zmrazené pečivo muselo být před samotným testováním zmrazeno po dobu alespoň 24 hodin (při teplotě -18 ± 2 °C).
  • Hodnocení stupně opečení probíhalo na základě výsledků získaných z pilotní studie, která proběhla před samotným testováním. Ta stanovala, jak který topinkovač nastavit tak, aby připravil po všech stránkách správně opečenou topinku.
  • Laboratorní odborníci se v rámci testování vždy řídili doporučením výrobců (například při nastavování stupňů opékání čerstvého nebo zmrazeného pečiva, využívání jednotlivých funkcí atd.).

Obsluha

Hodnocení zahrnovalo tradičně obsah návodu k použití (velikost písma, rozložení a přehlednost textu, rady a tipy k použití, bezpečnostní instrukce atd.), dále vkládání a vyjímání toastů, nastavení stupně opečení, použití funkce stop, manipulaci s táckem na drobky, čištění povrchu přístroje a celkovou údržbu.

Kvalita zpracování a elektrická bezpečnost

Kvalitu zpracování jsme posuzovali v závislosti na použitém materiálu (jeho tloušťce i odolnosti vůči skvrnám a škrábancům), barevných dílech (jejich sklonu k odírání, vyblednutí a popraskání), tlačítkách a páčkách (jejich odolnosti a označení). Většina modelů obstála bez zaváhání, ostatním jsme známky za výše zmíněné konstrukční prohřešky snížili.

V rámci takzvané elektrické bezpečnosti se u všech modelů provedl test izolace, ochranných vodičů a vysokého napětí. Dále jsme při spuštění měřili na různých částech spotřebiče maximální dosaženou teplotu a vyhodnocovali potenciální riziko spálení.
 

Přihlásit