Jak testujeme soundbary

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • zvuk: 75 %
  • obsluha: 15 %
  • spotřeba elektrické energie: 5 %
  • multimediální přehrávač: 2,5 %
  • vybavenost: 2,5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zvuk

V poslechových testech čtveřice zkušených posluchačů hodnotila reprodukci klasické, rockové a populární hudby ve stereo režimu. Zvlášť byly posuzovány skladby pouštěné z audio CD, MP3 soubory z USB disku a MP3 přehrávané z chytrého telefonu připojeného bezdrátově přes rozhraní bluetooth.

Při testu reprodukce v prostorovém režimu porota sledovala filmy na DVD s audio stopou ve formátu Dolby Digital 5.1. Hodnotící udělovali známky za celkovou kvalitu zvuku a za prostorový dojem, tedy jak dobře jsou hlasy a efekty lokalizovány v prostoru ve srovnání s klasickým pětikanálovým domácím kinem.

Dále byla provedena technická měření ve zvukově izolované místnosti. Měřili jsme frekvenční odezvu (rozsah frekvencí, které jsou reproduktory schopné přehrát) a maximální hlasitost ve vzdálenosti dvou metrů, při níž nedochází ke slyšitelnému zkreslení zvuku. Hlasitost byla zároveň posuzována subjektivně. Také jsme zkoumali, zda při sledování filmů nedochází ke zpozdění zvuku a zda při přenosu signálu do bezdrátových subwooferů nedochází k rušení jinými zařízeními. V těchto ohledech jsme nenarazili na žádné problémy.

Multimediální přehrávač

Zhodnocení možností, jako je přehrávání hudby přes bluetooth a kvality přenosu přes toto rozhraní, přítomnosti rozhraní NFC pro snadnější párování s mobilními zařízeními, počtu USB konektorů či rozsahu podporovaných formátů audio souborů, které lze z externího úložiště přehrávat. Mezi sledované možnosti patřilo i přímé připojení mobilních zařízení pomocí wi-fi, tzv. funkce wi-fi direct.

Obsluha

Hodnocení návodu k použití, snadnosti fyzické instalace a úvodní konfigurace, ovládání zesilovače (mimo jiné volby zdroje a zvukového režimu, informace na displeji atd.), dále kvalitu a přehlednost dálkového ovladače či párování s mobilními zařízeními přes bezdrátová rozhraní bluetooth nebo wi-fi.

Spotřeba elektrické energie

Měření spotřeby v provozu (akustický tlak 80 decibelů ve vzdálenosti dvou metrů) a v režimu stand-by s aktivní i vypnutou funkcí HDMI Control. 

Vybavenost

Hodnocení zohledňující mimo jiné počet HDMI konektorů, analogových a digitálních audio vstupů, přítomnost displeje a menu na obrazovce televizoru, možnosti nastavení zvuku (regulace basů a výšek, počet režimů simulovaného prostorového zvuku, noční režim atd.) či dostupnost speciálních mobilních aplikací. V potaz je brána také možnost montáže na zeď nebo přibalená kabeláž.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit