Jak testujeme pražené solené arašídy

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • senzorické hodnocení: 35 %
  • obsah soli: 30 %
  • dodržení deklarace soli: 15 %
  • mikrobiologie: 10 %
  • mykotoxiny: 10 %

Senzorické hodnocení

Arašídy byly vždy v balení promíchány a nasypány do kelímků, testování se zúčastnilo 10 hodnotitelů. Jako neutralizátor byla použita voda.  Posuzována byla přítomnost a intenzita následujících deskriptorů: příjemnost vzhledu (tvar, barva, zlomky, příjemnost vůně, intenzita přípachů (+ slovní popis), intenzita tvrdost, intenzita slané chuti, příjemnost chuti, intenzita pachutí (+ slovní popis)

Pro vyhodnocení příjemnosti byla použita tato stupnice: 1 – vynikající, 2 – velmi dobrý, 3 – dobrý, průměrný, 4 – téměř nevyhovující, 5 – nevyhovující

Pro vyhodnocení intenzity byla použita tato stupnice: 1 – velmi málo intenzivní, 2 – málo intenzivní, 3 – středně intenzivní, průměrný, 4 – intenzivní, 5 – velmi intenzivní

Mikrobiologické zkoušky

Ke zjišťování přítomnosti a množství potenciálně toxinogenních plísní a bakterií salmonely byla použita kultivační metoda.

Mykotoxiny

Ke zjišťování přítomnosti aflatoxinů, deoxynivalenolu a ochratoxinu A byla použita kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií (LC-MS/MS).

Obsah soli

K množství soli ve výrobku jsme došli výpočtem na základě měření obsahu sodíku, ke kterému jsme využili plamenovou atomovou absorpční spektrometrii (F AAS).

Deklarace soli

správnost deklarace jsme hodnotili porovnáním hodnoty obsažené soli uvedené na obalu a zjištěné skutečné hodnoty.

Přihlásit