Jak testujeme

V testu: 36 kompaktních úsporných zářivek se závitem E 27.
Ceny: v běžné maloobchodní síti v květnu 2009

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Světelné a technické vlastnosti 27,5 %, startovací čas 20 %, chování při nízkých teplotách 5 %, podání barev 5 %, životnost 35 %, kvalita zpracování 2,5 %, spotřebitelské informace 5 %.
 • Světelné a technické vlastnosti
  Po 100 hodinách záběhu se měří světelné a technické vlastnosti zářivky podle EN-IEC 60969. Zkoušky probíhají na třech vzorcích každého modelu.
 • Startovací čas
  Měření intenzity světla po 1, 10 a 300 sekundách po rozsvícení.
 • Chování při nízkých teplotách
  Měření intenzity světla a startovacího času při teplotách 5 a -10 °C.
 • Podání barev
  Podle normy DIN 6169 se provádí měření teploty barev a indexu podání barev.
 • Životnost
  Dlouhodobé měření životnosti zářivek probíhá po dobu 3000 a 8000 hodin. Po tuto dobu jsou sledovány a měřeny změny světelných vlastností zářivek. Dále jsou zářivky podrobeny 20 000 cyklů zapnutí a vypnutí, při nichž jsou tři minuty zapnuté a pět minut vypnuté.
 • Kvalita zpracování
  Odborníci hodnotí kvalitu zpracování zářivek, pevnost spojení jednotlivých částí, přítomnost ostrých částí apod.
 • Spotřebitelské informace
  Hodnocení srozumitelnosti a obsahu informací na obalu výrobku. Obal musí obsahovat povinné značení (energetická třída, ekologické označení a pokyny pro recyklaci).

Přihlásit