Jak testujeme jedlé soli

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • obsah soli: 40 %
  • senzorické hodnocení: 25 %
  • minerální látky: 20 %
  • obal a deklarace: 15 %

 

Obsah soli

Podíl sušiny se stanovoval gravimetricky po úplném vysušení vzorku.

Množství chloridu sodného jsme stanovovali výpočtem z obsahu sodíku zjištěného pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (F-AAS).

Obsah nerozpustných příměsí jsme stanovovali gravimetricky.

Minerální látky

Obsahy jodu, kadmia, mědi a olova jsme zjišťovali pomocí hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Množství vápníku a železa bylo změřeno za použití emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES), podíl draslíku se měřil plamenovou atomovou absorpční spektrometrií (F-AAS).

Senzorické hodnocení

Testování se zúčastnilo 14 hodnotitelů a sledovali vzhled, intenzitu slané chuti, přítomnost cizích vůní a příchutí a intenzitu tvrdosti a hrubosti krystalků. Vzroky soli určené pro použití v mlýncích byly před hodnocením pomlety do formy jemně mleté soli s  podílem krystalů procházejících 1 mm oky síta.   Sůl byla posuzována v krystalické formě, hodnocení chuti, tvrdosti a hrubosti krystalů probíhalo na chlebu namazaným máslem.   Vzhled a intenzitu slané chuti jsme rovněž hodnotili i uv  1% solného roztoku.  Jako neutralizátor sloužily voda a suchý chléb.

Obal a deklarace

Kontrolovali jsme, zda etikety neobsahují některé výrazy a informace zakázané vyhláškou 417/2016 Sb. Rovněž jsme sledovali, zda složení deklaruje přídavek protispékavých látek.

Přihlásit