Jak testujeme vysavače

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • vysávání: 60 %
  • obsluha: 20 %
  • filtrace prachu: 10 %
  • spotřeba a hlučnost: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Vysávání

Měření sacích schopností v praxi probíhá na základě norem EN 60312-1 a IEC 60312-1. Při testech používáme originální prachové sáčky a filtry od výrobce.

Vysávání prachu: Přesně odměřené množství dolomitického písku jsme rozmístili a následně vysáli z koberce Stratos Dura Air, z hladkých tvrdých podlah tvořených keramickými dlaždicemi, z mezer a spár a také z rohů místnosti. Zkoušky na koberci provádíme jak s prázdnými, tak částečně naplněnými (100 gramy, 200 gramy a 400 gramy prachu) sáčky či prachovými nádobami, abychom mohli změřit, zda určité množství nasbíraných nečistot v prachovém sáčku či nádobě ovlivňuje sací výkon vysavače.

Vysávání chlupů: Kromě prachu také z koberce Stratos Dura Air vysáváme syntetická vlákna simulující zvířecí chlupy. Schopnost eliminovat z koberce vlákna subjektivně hodnotí pět odborníků. Pokud vlákna nebyla z koberce vyčištěna po jednom přejetí, počítá se počet tahů potřebných pro dokonalé vysátí. Využívá se přitom tah „cik-cak“, který je popsán v normě EN 60312-1.

Pokud je součástí balení hubice s rotačními kartáči vhodná pro vysávání koberců, provádíme s ní zkoušky vysávání také. Parketovou hubici určenou pro vysávání spárovaných tvrdých podlah netestujeme.

Filtrace prachu

Měření počtu prachových částic ve vzduchu vycházejícího z vysavače. Měříme částice o velikosti od 0,3 mikrometru až po 20 mikrometrů. Během měření sledujeme a zaznamenáváme počet a velikost částic, které vysavač pojímá, a zároveň ty, které naopak vypouští ven.

Zátěžový test

Simulace dlouhodobého provozu motoru probíhá po dobu 550 hodin. Přístroj je spuštěn se sníženým sacím výkonem o 20 % s přesně stanoveným harmonogramem provozu a odpočinku přístroje. Zátěžová zkouška navíjecího systému v 1000 cyklech vytáhne napájecí kabel, poté ho spustí a nechá automaticky navinout. Dojde-li k problému, zaznamenáme přesně cyklus, ve kterém porucha nastala.

Spotřeba a hlučnost

Spotřeba elektrické energie je měřena při vysávání koberce a keramických dlaždic.

Měří se akustický hluk vysavače při maximálním výkonu s uzavřeným regulátorem přívodu vzduchu na držadle a s hubicí položenou na koberci. Měření probíhá podle normy IEC 60704-2-1. Kromě přesného měření akustického hluku se na hodnocení podílí i subjektivní dojem z hluku expertů.

Obsluha

Posuzovala se přehlednost a srozumitelnost návodu k použití, ovládání a transport vysavače, uskladnění, výměna sáčků, čištění prachových nádob a výměna filtrů. Dále byly brány v potaz praktické aspekty při vysávání, manipulace při vysávání pod nábytkem, na schodech, přístup k napájecímu kabelu nebo akční rádium – tedy dosah vysavače.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem.

Přihlásit