Jak testujeme kontaktní grily

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • grilování: 50 %
  • obsluha: 30 %
  • zpracování: 10 %
  • spotřeba: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Praktické zkoušky

Byly hlavní částí testu. Zahrnovaly grilování kuřecích prsou, filetů z lososa, zeleniny (nakrájeného lilku, cukety, žampionů a červené papriky) a zapékání sýrového toastu.

Pro všechna grilování platil stejný postup: příprava surovin, použití a nastavení doporučené grilovací desky, výběr adekvátní (doporučené) teploty a času podle návodu a samotné grilování. Při každé přípravě se zároveň sledoval čas potřebný k nahřátí grilu, čas grilování a celkový čas od zapnutí přístroje po vyjmutí jídla. Měřili jsme spotřebu elektrické energie při nahřívání a grilování, a také celkovou spotřebu od zapnutí přístroje po sundání potravin z grilovací desky.

Během přípravy pokrmu se posuzovaly na stupnici od 1 do 5: intenzita pachu, kouř a míra odkapávání tekutin. Po skončení grilování se u masa na stejné škále hodnotily: rovnoměrnost barvy z obou stran, textura (na povrchu), rovnoměrnost propečení, chuť a celkový dojem. U zeleniny se sledovaly rovnoměrnost opečení, konzistence a textura, celkový dojem, u sýrového toustu se ještě posuzovala křupavost.

Obsluha

Zahrnuje několik dílčích parametrů, které se hodnotily s pomocí pětistupňové hodnoticí škály.

U návodu k použití se za pozitivní považují například: velké písmo, jasné instrukce a piktogramy, čistý layout k snadné orientaci, jasný popis instalace, pochopitelný popis funkcí, jasná tabulka s časy přípravy, recepty, popis poruch, rychlý start. Naopak negativními rysy jsou: malé písmo, žádné piktogramy, málo detailů, matoucí layout, nelogické rozdělení jednotlivých částí návodu, žádný nebo špatný popis instalace, chybějící časy přípravy/recepty/návod k údržbě/bezpečnostní pokyny.

Za kladné rysy při nastavování grilu jsme považovali: odnímatelné a snadno vyměnitelné grilovací desky, snadné nastavení sklonu či výšky grilovacího víka, kontrolky a indikátory a jejich viditelné umístění, ukazatel zapnutí a „připravenosti“ grilu k práci. Negativně jsme hodnotili: obtížnou manipulaci s grilovacími deskami, komplikované nastavování výšky či sklonu desky a nožiček, chybějící indikátory nebo jejich nevhodné umístění, chybějící kontrolka zapnutého přístroje a připravenosti ke grilování.

Použití kontaktního grilu usnadňují například tyto vlastnosti: snadné naprogramování, pohodlné umístění ovládacích prvků, velké a srozumitelné knoflíky, pohodlné madlo, snadné a bezpečné otevírání a manipulace s víkem i během pečení, systém uzamykání. Body dolů se strhávaly za: programování pouze s použitím návodu, malé a špatně umístěné knoflíky, obtížnou viditelnost displeje a ovládacích prvků během obsluhy, nestabilitu přístroje či horké madlo…

Snadnost čistění charakterizovaly tyto rysy: grilovací plochu lze po pečení snadno do čista otřít; sběrná nádoba na tuk a šťávy je jednoduše vyměnitelná; zbytky připečeného jídla neznečišťují jiné části přístroje než grilovací desku; odnímatelné grilovací desky lze zcela ponořit do vody nebo vložit do myčky; všechny části výrobku jsou omyvatelné; povrch přístroje lze udržet v čistotě. Neblahý dopad na hodnocení měly: špatně odstranitelné zbytky jídla z grilovací plochy;  chybějící sběrná nádoba na odkapávající tuk a šťávu, štěrbiny, nemožnost mytí desek v myčce, obtížně vyčistitelný povrch.

Skladování kontaktního grilu jde dobře, když lze: uschovat napájecí kabel do úložného prostoru; přístroj uskladnit ve svislé poloze, jde uzamknout a je lehký. Body jsme strhávali, pokud: napájecí kabel nemá úložná prostor; je přístroj těžký a objemný a nelze jej uzamčený skladovat v jiné pozici.

Kvalita zpracování

Též jsme ji hodnotili na škále od 1 do 5 od nejhorší po nejlepší. Pokud se lišila kvalita zpracování jednotlivých částí přístroje, pak se hodnotila každá zvlášť.

Pozitivní atributy jsou: bytelná konstrukce, adekvátně silné materiály, hlavní materiál konstrukce je odolný vůči poškrábání, stejně tak grilovací desky, spoje mezi rozdílnými materiály lícují a drží; ovládací prvky jsou dobře připevněné, bytelné a s dobrou konstrukcí, dekorativní prvky pevně drží.

Za negativa jsme považovali například: chatrnou konstrukci, tenké křehké a snadno zničitelné použité materiály, snadno poškrábatelné povrchy, nekvalitní zpracování přechodu povrchových materiálů, nekvalitně připevněné knoflíky.

Při zjišťování elektrické bezpečnosti kontaktních grilů jsme se řídili normou EN ISO 60335. Při sledování tepelné bezpečnosti jsme se řídili EN ISO 13732-1 a zjišťovali maximální dosaženou teplotu v průběhu grilování na různých místech přístroje (madlo víka, hlavní madlo, knoflíky, minutka apod.)

Přihlásit