Jak testujeme projektory

Jak hodnotíme

Podíl zkoušek na celkovém hodnocení

  • obraz: 60 %
  • obsluha: 20 %
  • vztah k živ. prostředí: 20 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V případě projektorů je limitujícím faktorem vliv na životní prostředí.

Poznámka

V průběhu roku 2018 došlo k mírné revizi podílu zkoušek na celkovém hodnocení. Výsledky dříve otestovaných modelů jsme přepočítali dle upravených hodnotících kritérií. Jejich hodnocení se tak může od původní publikace v některých ohledech mírně lišit.

Obraz

Kvalitu promítaného obrazu posuzoval panel pěti hodnotitelů složený ze dvou expertů a tří vyškolených laiků se zájmem o danou problematiku. Testovací místnost byla dostatečně tmavá, aby vynikl kontrast zobrazovaných scén. Vzdálenost projektoru od promítacího plátna je nastavena tak, aby úhlopříčka obrazu dosáhla jednoho a půl metru. Hodnotitelé seděli přibližně 2,2 m od plátna. U každého modelu bylo hodnoceno promítání barevných fotografií (s dostatkem detailů na okrajích; zkouška byla následně po kalibraci zopakována), prezentací s grafickými prvky (ve které jsou mimo jiné použity i méně syté barvy a černobílé vzory), filmových scén (s dostatkem detailů, rychlým pohybem i tmavšími barvami) a videoher (zvolen byl závodní titul s vysokými detaily a svižnou animací). U modelů, které to umožňují, byla testována také trojrozměrná projekce. Pro DLP projektory byly používány kompatibilní 3D DLP-Link brýle, LCD modely vyžadovaly 3D RF-Link brýle, které se používají i u 3D LCD televizí. Úkolem hodnotitelů bylo obraz posoudit z několika hlavních hledisek, a to ostrosti, barev, kontrastu a celkového dojmu.

Sledováno bylo dále to, jak si projektor poradí se zkosenou projekcí, pokud není umístěný kolmo ke středu plátna. Do hry v tomto případě vstupovaly schopnosti nástrojů pro korekci lichoběžníkovitého zkreslení (keystone) a takzvaný lens shift, což je funkce, která dovoluje posun objektivu. 

Ne vždy se poštěstí, že můžete promítat v absolutní tmě, proto jsme zjišťovali, do jaké míry se na kvalitě projekce negativně odrazí denní světlo. Zkouška použitelnosti ve světlém prostředí spočívala v měření světelného toku podle standardu IEC EN 61947-1.

Na celkové známce za kvalitu obrazu se kromě subjektivních vizuálních zkoušek podílí rovněž technické testy, při nichž se mimo jiné měří kontrast, jas, světelný tok a jeho distribuce.

Obsluha

Známka za obsluhu se skládá ze dvou stěžejních hodnocení. V případě návodu k použití je posuzována jeho struktura, obsažnost a srozumitelnost a také provedení nápověd v menu a označení na výrobku.

Pod běžným používáním se skrývá hodnocení instalace a údržby, práce se zoomem a ostřením, ovládacích prvků, hlavní uživatelské nabídky, nastavení a dálkového ovladače.

Vztah k životnímu prostředí

Hlučnost přístroje byla hodnocena subjektivně (dvěma experty) i objektivně (měřením akustického tlaku v různých směrech od projektoru), a to ve standardním i ekonomickém režimu.

Spotřebu elektrické energie jsme měřili ve stand-by módu, v běžném a také v ekonomickém režimu.

Případné problémy se zahříváním jsme zjišťovali měřením maximální teploty krytu projektoru po hodinovém provozu v místnosti se standardizovanými podmínkami.

Všechny projektory byly zkontrolovány, zda nemají ostré rohy, hrany nebo příslušenství, které by představovalo riziko poranění.

Pod tuto skupinu zkoušek spadá také zjišťování, zda je v uživatelských manuálech nebo nápovědách uvedena informace o likvidaci staré lampy.

Laboratoř nezapomněla ani na elektrickou bezpečnost. Všechny testované přístroje jsou v této oblasti bezvadné. Elektrické bezpečnosti nebyla v hodnocení přisouzena váha.

Přihlásit