Jak testujeme kuřecí prsní řízky

Jak hodnotíme

Na celkové známce se podílely následující parametry:

  • fyz.-chem. parametry: 45 %
  • zbožíznalecké posouzení: 35 %
  • mikrobiologické vyšetření: 20 %
  • rezidua antibiotik: 0 %

Celkové hodnocení bylo limitováno nedodržením legislativních požadavků na poměr vody a bílkovin a mikrobiální bezpečnosti.

Fyzikálně-chemické parametry

Obsah vody byl stanoven gravimetricky, podíl bílkovin Kjeldahlovou metodou. Poměr vody a bílkovin byl vypočítán z výsledků analýz.

Zbožíznalecké posouzení

Proběhlo podle zásad ČSN 56 0032. Jednotlivé vzorky byly slovně popsány a také se sledoval výskyt chyb opracování, barvy a vůně.

Mikrobiologické vyšetření

Proběhlo ve všech případech v poslední den deklarované trvanlivosti.

Bakterie rodu Salmonella spp. byly stanoveny kultivačně dle ČSN EN ISO 6579, počet bakterií Campylobacter spp. byl stanoven kultivačně dle ČSN ISO 10272 - 1, ČSN P ISO/TS 10272 - 2.

Počet mikroorganismů byl stanoven normovanými kultivačními metodami: Salmonella spp. dle ČSN EN ISO 6579; Campylobacter spp. dle ČSN ISO 10272 - 1, ČSN P ISO/TS 10272 – 2; koagulázopozitivní stafylokoků dle ČSN EN ISO 6888 - 1,2,3;  Listeria monocytogenes dle ČSN EN ISO 11290 - 1, ČSN EN ISO 11290 - 2. Počet bakterií rodu Escherichia coli byl stanoven techniku počítání kolonií dle ČSN ISO 16649 - 2.

Při testování antibiotické rezistence byly nejdříve testované organismy identifikovány pomocí metody MALDI-TOFR. Citlivost bakterií k antmikrobiálním látkám byla stanovena mikrotitrační diluční metodou určení minimální inhibiční koncentrace dle ČSN EN ISO 20776-1;2006.

Rezidua antibiotik

Ke stanovení přítomnosti reziduí antibiotik byly použit chemické a mikrobiologické metody. Chemickou analýzou pomocí vysokovýkonné kapalinové chromatografie spojené s hmotnostní spektroskopií byly prověřovány sulfonamidy, konrétně:  sulfamerazin, sulfamethoxazol, sulfachinoxalin, sulfachloropyridazin, sulfathiazol, sulfadiazin,  sulfamethoxydiazin, sulfadimidin, sulfadimethoxin a sulfadoxin. Dále byla pomocí mikrobiálního receptorového testu CHARM II zjišťována přítomnost tetracyklinů.

Mikrobiologické stanovení přítomnosti antibiotik v mase bylo provedeno plotnovou difuzní metodou a pomocí mikrobiálního testovacího kitu. Těmito metodami jsme zjišťovali přítomnost reziduí inhibičních látek obecně a speciálně pak beta-laktamů, tetracyklinů, aminoglykosidů, chinolonů a makrolidů.

Přihlásit