Jak testujeme pánve s nepřilnavým povrchem

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • nepřilnavost povrchu: 35 %
  • rovnoměrnost vedení tepla: 10 %
  • odolnost vůči odírání: 15 %
  • vůči poškrábání: 15 %
  • obsluha: 10 %
  • vůči teplotnímu šoku: 15 %

Nepřilnavost povrchu

Byla testována u nových pánví po vybalení. Hodnocení probíhalo na základě přípravy volských ok a jejich ulpívání na dně pánve. Vejce se připravovala za teploty 130°C po dobu 4 minut. K servírování byla použita špachtle. Hodnotilo se množství vajec, které ulpělo na pánvi. Zkouška se třikrát opakovala. Mezi jednotlivými přípravami byla pánev očištěna. Ke stanovení teploty byla použita termální kamera Fluke EM-286 a zkušební teplotní senzor Fluke EM-001.

Rovnoměrnosti vedení tepla

Ve zkoušce jsme použili termokameru Fluke EM-286, zkušební teplotní senzor Fluke EM-001, chronometr Extech EM-175 a váhu Ohaus EM-009.

Odolnost vůči odírání

Testovala se na vibračních stolcích. Na nich byly umístěny pánve s náplní kovových matic o hmotnosti 1500 gramů. Polovina pánve byla překryta ochrannou páskou, aby byl po skončení zkoušky pozorovatelný rozdíl. Na obrázkové hodnoticí škále se vyhodnocovala míra odření.

Odolnost vůči poškrábání

Testovala se s pomocí Hoffmanova testovacího přístroje. Ostrou čepelí zvednutou na jedné straně do výšky 117 mm a zatíženou 57,6 gramy se testovala měkkost dna pánve, které bylo zahřáté na teplotu 100°C. Na obrázkové hodnoticí škále se vyhodnocovala míra poškrábání.

Odolnost vůči teplotnímu šoku

Testovali jsme tak, že jsme pánev zahřívali 5 minut na maximum na elektrické varné desce a pak je vložili do vody o teplotě 20°C. Teplotní šok se opakoval 10 krát. Po sérii teplotních šoků jsme měřili rovinnost pánevního dna.

Snadnost obsluhy

Vyhodnocovali testující během přípravy lívanců, kterých upekli na každé pánvi po osmi kusech za stejných podmínek: 200°C, půl lžíce rostlinného oleje pod první lívanec, pečení 60 až 80 vteřin na jedné straně a 40 vteřin na druhé. Zaměřili se na snadnost manipulace s jídlem, příjemnost rukojeti, žhavost rukojeti, hmotnost pánve a celkový dojem z používání.

Chemické zkoušky

Zjišťovali jsme přítomnost 22 organických sloučenin obsahujících fluor v olivovém oleji, který jsme na pánvích s nepřilnavým povrchem zahřívali v objemu 100 ml na 200°C po dobu 30 minut. Cílem bylo určit, zda některá z potenciálně přítomných látek v nepřilnavé vrstvě může migrovat do jídla.

Použité metody: EN 1186-8:2002, kapalinová chromatografie s tandemovou hmotnostní spektrometrií a modifikovaná DIN 51723.

Testované sloučeniny: PFOS, PFOA, PFBS, PFBA, PFPeA, PFHxS, PFHxA, PFHpS, PFHpA, PFOSA, PFNA, PFDS, PFDA, PFUnA, PFDoA, PFTrA, PFTA, PF-3,7-DMOA, HPFHpA, FTS, H4PFHxS, FTS

Přihlásit