Jak testujeme dětské sluneční brýle

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení.

  • laboratorní a praktické zkoušky: 90 %
  • nežádoucí látky: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Laboratorní a praktické testy

Ochrana před UV zářením
Test absorpce UV záření o vlnové délce 380 a 400 nanometrů vyhodnocovaný speciálním přístrojem, spektrofotometrem.

Čistění

Technický expert s využitím suchého hadříku určeného pro čistění brýlí čistil po dobu jedné až dvou minut obě skla brýlí. Poté hodnotil, zda skla zůstala v rámu usazena stejně bytelně jako před čistěním, nebo zda se méně či více z rámu uvolnila.

Pádové zkoušky

Brýle byly pětkrát za sebou upuštěny z výšky 1,5 metru na zem. Hodnotili jsme viditelná poškození.
Odolnost vůči poškození
Na sluneční brýle položené na běžné, polstrované kancelářské židli si pětkrát za sebou sedla dospělá osoba o hmotnosti 75 kg. Pozice brýlí byla mezi jednotlivými „zasednutími“ měněna. Hodnotilo se, zda došlo či nedošlo k jejich poškození.
Odolnost vůči poškrábání
Test jsme prováděli pomocí speciálního nástroje podobného peru, který jsme použili na obě skla. Hodnotili jsme velikost síly, která byla nutná k jejich poškrábání. Čím více síly bylo potřeba, tím lepší hodnocení.

Hodnocení uživatelů

Čtyři děti ve věku tři až šest let a jejich rodiče společně hodnotili, jak dobře je brýle chrání proti slunečnímu svitu.
Nežádoucí látky
Zkoumali jsme přítomnost těžkých kovů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH), změkčovačů plastu a PVC.
 

Přihlásit