Jak testujeme flash disky

Jak hodnotíme

Podíl jednotlivých skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • čtení dat: 50 %
  • zápis dat: 50 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celková známka odpovídat váženému průměru hodnocení jednotlivých skupin zkoušek.

Zkoušky probíhaly v operačním systému Linux, abychom eliminovali riziko ovlivnění činnostmi, které běží na pozadí počítače. Systém jsme spustili v režimu příkazové řádky a zkoušky provedli na pracovní stanici s dedikovanou PCI-e USB/SD kartou.

Čtení dat

Čtení dat jsme testovali pomocí dvou datových vzorků. První z nich byla složka plná malých souborů. Celkově čítala 8 GB a skládala se z několika tisíc souborů o velikosti 1 až 5 MB. Druhý vzorek představoval jeden velký soubor konkrétně o velikosti 4 GB. Zkoušku jsme provedli pětkrát. Poté jsme vyškrtli nejrychlejší a nejpomalejší čas a ze tří zbývajících údajů jsme vytvořili průměr. Na jeho základě jsme pak stanovili hodnocení rychlosti.

Zápis dat

Zápis dat jsme stejně jako čtení testovali pomocí dvou datových vzorků. První z nich byla složka plná malých souborů. Celkově čítala 8 GB a skládala se z několika tisíc souborů o velikosti 1 až 5 MB. Druhý vzorek představoval jeden velký soubor konkrétně o velikosti 4 GB. Zkoušku jsme provedli pětkrát. Poté jsme vyškrtli nejrychlejší a nejpomalejší čas a ze tří zbývajících údajů jsme vytvořili průměr. Na jeho základě jsme pak stanovili hodnocení rychlosti.
 

Přihlásit