Jak testujeme prostředky na mytí nádobí

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • účinnost mytí: 80 %
  • šetrnost k život. prostředí: 20 %

Účinnost mytí

Praktická zkouška účinnosti mytí spočívala ve sledování úbytku pěnové pokrývky v průběhu ručního mytí standardizovaně zašpiněných talířků.
Test proběhl v termostatickém dřezu o objem 5 l, naplněném vodou o teplotě 45 ± 2 °C a tvrdosti 25 ± 2 °f. Do lázně byla přidána taková dávka čisticího prostředku, aby se na hladině vytvořila fixní vrstva pěny. Dávkování jsme provedli podle doporučení výrobce. Pokud chybělo, určilo se množství přípravku potřebného pro vytvoření stabilní vrstvy pěny pokusem.

Následně byly v dřezu ručně umývány talířky o průměru 14 cm s nánosem 3 g nečistoty složené z 4,1 % hovězího loje, 4,1 % kokosového tuku, 4,1 % sádla, 4,1 % másla, 4,1 % margarínu, 4,1 % olivového oleje, 4,1 % slunečnicového oleje, 45 % vody, 5 % sušeného plnotučného mléka, 17 % pšeničné mouky, 4,1 % smetany s 30 % tuku a 0,2 % modrého barviva. V průběhu mytí byl obsah dřezu promícháván mechanickým míchadlem.

Mytí talířků probíhalo až do doby, kdy se okolo rotoru objevilo stálé porušení pěnové vrstvy a průhled na vodní hladinu. Výsledek zkoušky byl vyjádřen jako množství talířků, které se do tohoto okamžiku podařilo umýt.

Šetrnost k životnímu prostředí

Na základě velikosti dávky používané v praktické zkoušce a počtu umytých talířů jsme dále propočítali, kolik talířků je možno teoreticky umýt pomocí 500 ml daného čisticího prostředku. Samotná velikost dávky byl rovněž vyhodnocena s tím, že za ideál se považovalo co nejnižší dávkování.

Přihlásit