Jak testujeme sportovní hodinky

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení chytrých hodinek

 • monitoring aktivit: 20 %
 • chytré funkce: 35 %
 • uživatelská přívětivost: 25 %
 • aplikace: 5 %
 • baterie: 10 %
 • vlastnosti a výbava: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení sportovních hodinek

 • monitoring aktivit: 35 %
 • chytré funkce: 20 %
 • uživatelská přívětivost: 25 %
 • aplikace: 5 %
 • baterie: 10 %
 • vlastnosti a výbava: 5 %

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení sportovních náramků

 • monitoring aktivit: 45 %
 • chytré funkce: 15 %
 • uživatelská přívětivost: 25 %
 • baterie: 10 %
 • vlastnosti a výbava: 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Každý náramek testovali a hodnotili tři lidé, přičemž každý byl jiného věku a jiné postavy, zastoupeny byly ženy i muži.

Monitoring aktivit

Testy přesnosti a stálosti naměřených dat byly kvůli potvrzení výsledků prováděny dvakrát. Hodnotitelé vykonávali vždy stejnou činnost. Přesnost dat byla porovnávána s profesionálními měřicími přístroji:

 • přesnost výstupů integrovaného srdečního monitoru s hrudním srdečním monitorem;
 • přesnost výpočtu množství spálených kalorií s dechovým analyzátorem COSMED; zkoušky probíhaly při chůzi, běhu, jízdě na kole na rotopedu a při běžné činnosti
 • přesnost naměřeného počtu kroků s klasickým krokoměrem zavěšeným u boku
 • přesnost výpočtu vzdálenosti – uvnitř na běžícím pásu, venku na základě dat z Google map
 • přesnost měření nadmořské výšky byla ověřována podle mapových údajů

Zkoušky stálosti dat byly prováděny při měření počtu kroků, výpočtu ušlé vzdálenosti a množství spálených kalorií, měření srdečního tepu v klidovém stavu a při lehkém cvičení

Zkoušky monitoringu spánkové aktivity zahrnovaly snadnost nastavení samotné funkce a její aktivace, nastavení budíku s možností vzbudit na základě sledování spánkových cyklů a snadnost porozumění dat znázorněných v aplikaci.

Uživatelská přívětivost

Souhrnná známka při fitness zohledňuje kvalitu a užitnou hodnotu pobídek, čitelnost displeje při sportu, vhodnost zařízení pro sportovce vs. nesportovce a také komfort nošení.

Známka nazvaná „obecně“ zahrnuje zobrazení času, kvalitu displeje, jeho čitelnost v různých světelných podmínkách, gesta na ovládání zařízení, připojení k telefonu a snadnost použití nabíječky.

V „nastavení“ jsme se zaměřili na inicializační proces nastavení přístroje, na proces synchronizace, orientaci v menu a také na možnost personalizace náramku nebo hodinek.

Aplikace

Hodnocení zohledňuje ovládání a přizpůsobení aplikace, snadnost instalace nových aplikací a míru interakce mezi zařízením a chytrým telefonem. Tyto zkoušky byly samostatné pro operační systémy Android a iOS.

Baterie

Hodnocena byla délka nabíjení zcela prázdné baterie a její provozní doba.

Vlastnosti a výbava

Známka za konektivitu zohledňuje přítomnost různých prvků pro navázání spojení: GPS, wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G nebo slot na SIM kartu.
V hodnocení fitness funkcí jsme kromě základní výbavy, jako je krokoměr, ušlá vzdálenost, výpočet spálených kalorií a monitoring spánkové aktivity, zohlednili také následující výbavu: integrovaný výškoměr, měření nastoupaných a sestoupaných metrů, integrovaný srdeční monitor, možnost propojit náramek s externím srdečním monitorem, nastavení denních cílů, automatické rozpoznání různých aktivit, možnost manuálně změnit právě vykonávanou fyzickou aktivitu a motivační zprávy a upozornění.

V chytrých funkcích jsme hodnotili přítomnost upozornění na textovou zprávu, e-mail nebo zprávu ze sociálních sítí, možnost jejího přečtení a možnost na ni odpovědět, dále upozornění na příchozí telefonní hovor a možnost jeho přijetí a také ovládání hudby i fotoaparátu mobilního telefonu.

Známka za výbavu odráží následující vlastnosti: voděodolnost, dotykový displej, podsvícení displeje, přítomnost budíku a údaji o čase a velikost vnitřní paměti.

Monitoring aktivit

Testy přesnosti a stálosti naměřených dat byly kvůli potvrzení výsledků prováděny dvakrát. Hodnotitelé vykonávali vždy stejnou činnost. Přesnost dat byla porovnávána s profesionálními měřicími přístroji:

 • přesnost výstupů integrovaného srdečního monitoru s hrudním srdečním monitorem;
 • přesnost výpočtu množství spálených kalorií s dechovým analyzátorem COSMED; zkoušky probíhaly při chůzi, běhu, jízdě na kole na rotopedu a při běžné činnosti
 • přesnost naměřeného počtu kroků s klasickým krokoměrem zavěšeným u boku
 • přesnost výpočtu vzdálenosti – uvnitř na běžícím pásu, venku na základě dat z Google map
 • přesnost měření nadmořské výšky byla ověřována podle mapových údajů

Zkoušky stálosti dat byly prováděny při měření počtu kroků, výpočtu ušlé vzdálenosti a množství spálených kalorií, měření srdečního tepu v klidovém stavu a při lehkém cvičení

Zkoušky monitoringu spánkové aktivity zahrnovaly snadnost nastavení samotné funkce a její aktivace, nastavení budíku s možností vzbudit na základě sledování spánkových cyklů a snadnost porozumění dat znázorněných v aplikaci.

Uživatelská přívětivost

Souhrnná známka při fitness zohledňuje kvalitu a užitnou hodnotu pobídek, čitelnost displeje při sportu, vhodnost zařízení pro sportovce vs. nesportovce a také komfort nošení.

Známka nazvaná „obecně“ zahrnuje zobrazení času, kvalitu displeje, jeho čitelnost v různých světelných podmínkách, gesta na ovládání zařízení, připojení k telefonu a snadnost použití nabíječky.

V „nastavení“ jsme se zaměřili na inicializační proces nastavení přístroje, na proces synchronizace, orientaci v menu a také na možnost personalizace náramku nebo hodinek.

Aplikace

Hodnocení zohledňuje ovládání a přizpůsobení aplikace, snadnost instalace nových aplikací a míru interakce mezi zařízením a chytrým telefonem. Tyto zkoušky byly samostatné pro operační systémy Android a iOS.

Baterie

Hodnocena byla délka nabíjení zcela prázdné baterie a její provozní doba.

Vlastnosti a výbava

Známka za konektivitu zohledňuje přítomnost různých prvků pro navázání spojení: GPS, wi-fi, Bluetooth, 3G, 4G nebo slot na SIM kartu.
V hodnocení fitness funkcí jsme kromě základní výbavy, jako je krokoměr, ušlá vzdálenost, výpočet spálených kalorií a monitoring spánkové aktivity, zohlednili také následující výbavu: integrovaný výškoměr, měření nastoupaných a sestoupaných metrů, integrovaný srdeční monitor, možnost propojit náramek s externím srdečním monitorem, nastavení denních cílů, automatické rozpoznání různých aktivit, možnost manuálně změnit právě vykonávanou fyzickou aktivitu a motivační zprávy a upozornění.

V chytrých funkcích jsme hodnotili přítomnost upozornění na textovou zprávu, e-mail nebo zprávu ze sociálních sítí, možnost jejího přečtení a možnost na ni odpovědět, dále upozornění na příchozí telefonní hovor a možnost jeho přijetí a také ovládání hudby i fotoaparátu mobilního telefonu.

Známka za výbavu odráží následující vlastnosti: voděodolnost, dotykový displej, podsvícení displeje, přítomnost budíku a údaji o čase a velikost vnitřní paměti.

Přihlásit