Jak testujeme toaletní papíry

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • praktické zkoušky: 30 %
  • pevnost: 23,3 %
  • absorpce: 23,3 %
  • rozpustnost: 23,3 %

Pevnost jsme testovali na tažných přístrojích podle ISO 12654-4 ve směru podél směru návinu papíru, napříč a v místě perforace.

Savost jsme měřili z pohledu času, který je potřebný k nasáknutí papíru, a z pohledu množství absorbované vody. Obojí podle ISO 12625-8 s použitím košíku.

Rozpustnost papíru se testovala interní metodou s použitím Brecht-Hollova zařízení, u každého vzorku třikrát. Míra rozpustnosti je dána výpočtem na základě původního a nerozpuštěného množství papíru.

Praktických zkoušek se účastnilo 50 dobrovolníků, kteří obdrželi po pěti kusech různých vzorků toaletního papíru. V průběhu měsíc trvajícího běžného používání zaznamenávali svá hodnocení od 1 (nejhorší) do 6 (nejlepší) v jednotlivých kategoriích.

Přihlásit