Jak testujeme balzámy na rty

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • Hydratace: 60 %
  • Kosmetické vlastnosti: 20 %
  • Používání: 10 %
  • Údaje na obalu: 10 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Hydratace pokožky

Zkoušky probíhaly podle standardizované laboratorní metody s využitím speciálního přístroje korneometru, který na základě proudění elektronů a elektrické kapacity měří přítomnost vody v pokožce. Platí, že čím více je pokožka hydratovaná, tím vyšší je její elektrická kapacita, protože molekuly vody stimulují pohyb iontů. Jednotlivé produkty jsme hodnotili na základě srovnání stavu hydratace pokožky před a po testu a zároveň je porovnávali s referenčním vzorkem. To je kvalitní hydratační přípravek ověřený laboratoří, který slouží pro porovnání výsledků.

Kosmetické vlastnosti a používání

30 žen po použití balzámu na rty vyplnilo dotazník s otázkami týkajícími se kosmetických vlastností a účinnosti. Hodnotily, jak produkt voní, zda má odpovídající konzistenci či jestli se moc nelepí. Ženy se vyjadřovaly i k používání výrobku, tedy jak snadno se který balzám aplikuje či jaký pocit jim na rtech skýtá.

Údaje na obalu

Hodnocení informací pro spotřebitele uvedených na krabičce a obalu pomády. Jde například o adresu výrobce, trvanlivost výrobku nebo informace o trvanlivosti/použitelnosti po otevření.

Nežádoucí minerální oleje

Hodnocení přítomnosti složek minerálních olejů – nasycených uhlovodíků (MOSH) a aromatických uhlovodíků (MOAH). Protože šlo o limitní kategorii, nemohl mít výrobek celkově lepší hodnocení, než které obdržel v této zkoušce.

Endokrinní disruptory

Hodnocení obsahu nežádoucích látek, jež byly vyhodnoceny jako potenciálně rizikové z hlediska vlivu na hormonální systém. Protože šlo o limitní kategorii, nemohl mít výrobek celkově lepší hodnocení, než které obdržel v této zkoušce.

Přihlásit