Jak testujeme kuchyňské kráječe

V testu (převzato z magazínu TEST, nadace Stiftung Warentest): 10 elektrických univerzálních kuchyňských kráječů (z toho 1 přístroj pro leváky)
Cena: v e-shopech v lednu 2008

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Krájení 45 %, obsluha 35 %, hluk 5 %, provedení 10 %, bezpečnost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »dostatečné« bezpečnosti mohlo být celkové hodnocení kvality lepší nanejvýš o jednu známku. Pokud byly výsledky zkoušek zaměřené na ochranu před neplánovaným zapnutím a spuštěním přístroje nebo na ochranu prstů při zapínání kráječe »dostatečné«, nemohlo být skupinové hodnocení bezpečnosti lepší. V případě »dostatečné« ochrany prstů při krájení mohlo být hodnocení bezpečnosti lepší maximálně o jednu známku.
 • Krájení
  Posuzovala se rovnoměrnost tloušťky ukrojených plátků a vzhled řezu na hranách. Do testu byli zapojeni i tři laici, kteří však již měli zkušenosti s kráječi. Krájeli celozrnný chléb a chléb s pevnější křupavou kůrkou (5 mm), bílý chléb a veku (5 mm), tvrdý trvanlivý salám (1 mm) a lovecký salám (3 mm), vždy se slupkou, dále uzenou šunku (1 mm), teplou pečeni (10 mm), carpaccio z namrzlého hovězího masa (2 mm), sýr gouda a měkký švýcarský sýr Tilsiter (2 mm). Pro krájení potravin se používaly univerzální nože; pokud byly kráječe vybaveny speciálními noži (na krájení masa a masných výrobků), byly taktéž vyzkoušeny.
 • Obsluha (zacházení s přístrojem)
  Návody k použití a obsluze se posuzovaly z hlediska úplnosti, návodnosti a srozumi-telnosti. Dva odborníci a laici hodnotili snadnost nastavení tloušťky řezu (mimo jiné označení, pozice a záběr obslužného prvku), krájení (zapínání a vypínání přístroje, vedení potraviny s pomocí přítlačníku, záběr obslužných prvků). Po každém krájení byly přístroje čištěny a zároveň se hodnotila snadnost či obtížnost jednotlivých kroků (demontáž a opětovná montáž konstrukčních prvků, včetně nožů, potřebná síla, eventuální možnosti poranění).
 • Hluk
  Hluk byl měřen jak při běhu přístroje naprázdno, tak i při krájení (trvanlivého salámu). Ve smyslu normy DIN EN 60704-2-11 se zjišťovala hladina akustického tlaku v blízkosti ucha uživatele. Hlučnost přístrojů navíc subjektivně posuzovali tři dobrovolníci (intenzita a povaha hluku).
 • Provedení
  Podle návrhu normy pro elektrické řezací a štípací stroje, postupy při měření užitných vlastností pro dvě síly a pozice se testovala stabilita dorazové desky. Tvrdost nože se zkoušela podle normy DIN EN ISO 6507-1, jejich odolnost vůči korozi dle normy DIN EN 6270-2. Žádné závady či nedostatky, případně nápadné odlišnosti, nebyly zjištěny.
 • Bezpečnost
  Zkoušky bezpečnosti probíhaly podle vybraných částí normy DIN EN 60 335-1 a 60 335-2-14. Ochrana před neplánovaným zapnutím a spuštěním spotřebiče: konstrukce a poloha, stejně jako vynaložení síly pro aktivaci obslužných prvků za účelem zapnutí přístroje a uvedení do chodu. Obzvlášť důležité bylo, zda na vypínač (zapnutí/vypnutí kráječe) snadno dosáhly a mohly jej aktivovat děti. Zjišťovalo se, zda byly testované modely vybaveny účinnou ochranou prstů při zapnutí stroje, nebo zda díky konstrukci a uspořádání obslužných prvků a nože existuje možnost dotknout se při zapínání kráječe nože. Účinnost přítlačníků a pevnost dorazové desky představovaly základ pro vyhodnocení ochrany prstů při krájení. Dále se posuzovala a vyhodnocovala odolnost přístrojů. Z hlediska elektrické bezpečnosti nebyly zjištěny žádné závady.

Přihlásit