Jak testujeme výrobníky sody

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • výroba sody: 50 %
  • obsluha: 40 %
  • konstrukce: 5 %
  • hlučnost: 5 %

Výroba sody

Měřili jsme, kolik středně sycené sodovky lze vyrobit s použitím jedné originální bombičky. Při sycení jsme postupovali podle instrukcí od výrobce, případně vodu sytili třemi stisky tlačítka či páčky anebo jedním dlouhým, třívteřinovým stiskem. Všechna měření probíhala v okolní teplotě 20 °C, teplota vody určená k sycení měla teplotu stejnou.

Každý přístroj byl testován se dvěma bombičkami. Naměřený objem se následně přepočítával na gram CO2 . Součástí bylo i hodnocení perlivosti na pětibodové škále v porovnání s kupovanou perlivou vodou jak ihned po nasycení, tak po uplynutí 24 hodin.

Obsluha

Tři laboranti posuzovali nejrůznější aspekty sodovkovačů spojené s užíváním přístroje a jeho čistěním. Výsledná známka je konsenzem všech tří hodnotících. Známkovalo se od 1 do 5.

Konstrukce

Na pětibodové škále se zaznamenávalo, jak bytelné je zpracování přístroje – zdali mají materiály dostatečnou tloušťku, jestli lze povrch všech částí snadno poškrábat, jak dobře jsou vyvedené přechody a spoje mezi materiály či jestli výrobek působí odolně.

Hlučnost

Příjemnost a intenzita zvuku, který výrobníky vydávají během sycení, se posuzovala subjektivně a zaznamenávala na škále od jedné do pěti.

Bezpečnost

Zkoušky bezpečnosti měly zjistit, do jaké míry je používání výrobníků sody rizikové. Hledaly se ostré rohy a hrany či místa, kde by mohlo dojít ke skřípnutí, zjišťovalo se, zda jde přístroj použít i pokud jsou nesprávně nainstalovány bombička či lahev, nebo zda přístroj má funkci automatického upouštění přetlaku, aby se zabránilo případnému potřísnění uživatele.

Přihlásit