Jak testujeme kávovary

V testu: 16 kávovarů, z toho jeden model konstrukčně shodný; 12 plně automatických přístrojů s integrovaným mlýnkem na kávu, 2 systémy „Nespresso" s kapslemi, 1 přístroj s pákou a sítkem a 1 přístroj se systémem formiček. Všechny modely mají parní trysky na šlehání mléka a na horkou vodu.

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Espresso 40 %, technické zkoušky 20 %, obsluha / manipulace 25 %, vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí 10 %, bezpečnost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Byla-li bezpečnost přístrojů »dostačující«, případně i horší, celkové hodnocení kvality nemohlo být lepší. Bylo-li napěnění mléka »dostačující«, byla obsluha lepší maximálně o půl známky. Jestliže se přístroj v dlouhodobém testu projevil pouze jako »dostačující« a jestliže se zvýšeně zanášel vodním kamenem, mohlo být jeho technické hodnocení lepší nanejvýš o půl známky.
 • Espresso
  Pět degustátorů posuzovalo chuť a pěnu espressa, které jsou charakteristické pro tento druh nápoje. Dále se zaměřili na kvalitu pressa (připraveného s pomocí přídavných funkcí a nastavení) a kávy (1,25 dcl připravené z kávových zrnek či z kávy namleté určené pro presso). Teplota nápojů se měřila v plných šálcích, které se předehřívaly jak podle návodů výrobců, tak i na 40 °C.
 • Technická zkouška
  Délka přípravy zahrnuje dobu nahřívání a přípravy espressa a cappuccina do jednoho nebo dvou šálků. Při plnění šálků se hodnotilo, nakolik rovnoměrně do nich nápoj proudil a zda při našlehávání mléka stříkaly jeho kapky mimo šálky. U mléčné pěny se posuzovala doba pro zdvojnásobení objemu, množství vody, které se přitom do mléka dostalo, a rovněž kvalita pěny. Dlouhodobý test a tvorba vodního kamene: 6000 cyklů po jednom šálku s patnácti minutovou přestávkou na zchlazení vždy po deseti varných cyklech. Podle údajů výrobců nebo indikací na přístrojích se provádělo odvápňování (dekalcifikace) a čištění přístrojů. Tvrdost vody činila cca 3,6 mmol (21 °dH).
 • Obsluha / manipulace
  Tři ženy a dva muži posuzovali mimo jiné: návod k použití, obsluhu a programování (přistavení šálků, naplnění přístroje vodou a kávou, příprava espressa, obslužné prvky, programování); napěnění mléka (přepnutí z programu espresso na páru, obsluha parních trysek, odběr horké vody, odvětrání); čištění a odvápňování (čištění přístroje vodou, vyjímatelná záchytná nádržka v myčce na nádobí; postup odvápňování).
 • Vlastnosti ve vztahu k životnímu prostředí
  Hluk: měřil se při přípravě espressa a mléčné pěny, dále při mletí kávy. Spotřeba el. energie se měřila při přípravě jednoho a šesti šálků pressa, po dobu osmi hodin v programu připravenosti přístroje k provozu (standby), dále při vypnutém přístroji. Cizorodé látky: analýzy se zaměřily na přítomnost, případně obsah olova, kadmia, mědi a zinku.
 • Bezpečnost
  Dle VDE 0700 část 1 a část 15 (2003).

Přihlásit