Jak testujeme domácí pekárny

V testu: 16 domácích pekáren

 • Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení
  Pečení 45 %, obsluha / manipulace 30 %, životnost 10 %, spotřeba el. energie 10 %, bezpečnost 5 %.
 • Snížení hodnocení
  Při »nedostačujícím« pečení v normálním programu mohlo být hodnocení skupiny zkoušek zaměřených na pečení lepší nanejvýše o jednu známku. Obdržel-li výrobek »nedostačující« známku za dlouhodobou zátěžovou zkoušku hnětením, nemohlo být hodnocení životnosti, ani celkové hodnocení vyšší. Jestliže se na výrobcích vyskytly horké dotykové plochy, byly hodnoceny známkou »nedostačující«, z tohoto důvodu nemohlo být hodnocení bezpečnosti, ani celkové hodnocení vyšší. Pokud za výskyt horkých dotykových ploch obdržel výrobek známku »dostačující«, bylo skupinové hodnocení zaměřené na bezpečnost taktéž »dostačující«.
 • Pečení
  Peklo se pět druhů chleba. V základním normálním programu a v programu pro rychlé pečení se pekla směs na pečení pšeničného chleba s 41% obsahem žita. Podle vlastních receptů se pekl chléb s rozinkami a mandlemi (pšeničná mouka typ 550 a pšeničná celozrnná mouka v poměru 1:1 s 80 g hrozinek a 50 g kousků mandlí na 500 g mouky), a rovněž celozrnný chléb (směs pšeničné a žitné celozrnné mouky 1:1 plus sušený kvásek), postup při pečení se řídil návody, které byly u výrobků. V přístrojích, které připouštějí možnost bezlepkového pečení, se pekla i bezlepková směs na pečení. Pět speciálně vyškolených degustátorů posuzovalo pod vedením specialisty vychladlé chleby z hlediska tvaru, hnědého zbarvení, kůrky, nakypření/střídky, chuti a pocitu v ústech, vše na základě zkušebního schématu pro testování chleba DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft, Německá agrární společnost). U všech operací se sledovala délka pečení a spotřeba el. energie.
 • Obsluha / manipulace
  Pět laiků posuzovalo návod k obsluze a užívání a zkoušelo práci s jednotlivými přístroji. Při nastavování a obsluze se zejména zaměřovali na popisky, čitelnost displeje, prvky nastavení, otvírání přístroje, nasazování pečicí formy na chleba a hnětení těsta. Dále hodnotili vyjímání chleba a hnětacích háků, čištění (pečicí formy, hnětacích háků, víka a vnitřního prostoru pekárny).
 • Životnost
  Dlouhodobá zátěžová zkouška hnětením sestávala z 20 cyklů (na každý cyklus třikrát hnětení celozrnného těsta v programu na zpracování těsta, potom v kompletním programu pečení; chyběl-li program na zpracování těsta, peklo se čtyřikrát). Povrchová úprava formy na pečení a hnětacích háků se testovala s pomocí speciálního kombinovaného přístroje pro testování povrchové úpravy ve smyslu normy DIN EN ISO 2409, a následně se opět pekl chléb.
  Pět laiků posuzovalo pod odborným vedením provedení jednotlivých přístrojů, a to stejnoměrnost povrchu, případné ostré hrany, stabilitu a funkci závěsů na víku přístroje, a rovněž pevnost nalepených fólií.
 • Spotřeba el. energie
  Hodnotila se spotřeba el. energie u každého pečení a příkon při připojení přístroje k síti. Všechny pekárny se síťovým vypínačem neměly žádný příkon, když byly vypnuty. Přístroje bez síťového vypínače měly v tomto stavu příkon nižší než 2 W.
 • Bezpečnost
  Při ověřování elektrické bezpečnosti se vycházelo z norem DIN EN 60 335-1 a 60 335-2-9. Horké dotykové plochy: 5 minut před ukončením pečení se měřila teplota na obslužných prvcích, rukojeti, průzorech, plášti přístroje, a rovněž na větracích štěrbinách; základ pro hodnocení představovala norma DIN EN 563.

Přihlásit