Jak testujeme alkalické AAA baterie

Jak hodnotíme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

  • výdrž baterie: 80 %
  • informace: 20 %

Výdrž baterie

Pro účely testu jsme zvolili dvě typické situace, z nichž každá odpovídá odlišnému způsobu čerpání elektrické energie.

V první zkoušce laboratoř simulovala použití baterií v přenosné svítilně. Baterie jsme každý den testovali osm hodin, přičemž každou hodinu jsme je zapnuli na čtyři minuty. Měřili jsme výdrž baterií do okamžiku, kdy jejich napětí kleslo pod hraniční hodnotu 0,9 voltu. 

Tuto zkoušku jsme simulovali jak při pokojové teplotě 22 °C, tak při teplotě 0 °C, abychom zjistili rozdíl mezi výdrží za odlišných teplotních podmínek.

Druhá zkouška simulovala použití baterií v bezdrátové myši. Každý den jsme simulovali 6 hodin práce s bezdrátovou myší, dokud napětí článku nekleslo pod 0,9 voltu. Tato zkouška naznačuje výdrž baterie při kancelářském použití.

Označení a informace

Hodnocení praktických informací a upozornění na obalu i na samotných bateriích. Mimo jiné jsme sledovali základní označení článků, zda je uvedeno datum výroby a spotřeby, země původu, dále zamýšlené použití, informace o recyklaci či jsou-li přítomny bezpečnostní pokyny a rady.

Text „Jak testujeme“ zobrazuje nejnovější testovací program. „Jak testujeme“ pro výrobky testované podle starších testovacích programů naleznete u příslušného článku s testem. 

Přihlásit